Ekologi brez meja že 10 let spremljamo, se odzivamo in vplivamo na okoljsko zakonodajo ter smernice razvoja na nacionalni in evropski ravni. Spodbujamo prehod v krožno gospodarstvo in uvajanje zero waste praks na vse ravni družbe. Pri tem aktivno sodelujemo z odločevalci z namenom hitrejšega reševanja izzivov preteklosti in prihodnosti. Na odločevalce proaktivno vplivamo z odpiranjem novih tem (divja odlagališča, zavržena hrana, pralne plenice, plastika).

Vsako leto sodelujemo v večih javnih razpravah o predlogih zakonodaje na slovenski in evropski ravni. Kratek pregled je na voljo v letnih poročilih. Da je naše tovrstno delo bolj pregledno, smo vpisani v evropski Register za preglednost.

Leta 2020 smo pripravili kratek pregled zgodovine uvajanja Krožnega gospodarstva v Evropi, skupaj s pogledom in zahtevami nevladnega sektorja: Krožno gospodarstvo v luči slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije.

Starejši okvirni pregled evropske in slovenske odpadkovne zakonodaje si lahko preberete na tej strani.