Ekologi brez meja že 10 let spremljamo, se odzivamo in vplivamo na okoljsko zakonodajo ter smernice razvoja na nacionalni in evropski ravni. Spodbujamo prehod v krožno gospodarstvo in uvajanje zero waste praks na vse ravni družbe. Pri tem aktivno sodelujemo z odločevalci z namenom hitrejšega reševanja izzivov preteklosti in prihodnosti. Na odločevalce proaktivno vplivamo z odpiranjem novih tem (divja odlagališča, zavržena hrana, pralne plenice, plastika).

V lanskem letu smo sodelovali v 2 javnih razpravah na slovenski ravni in 2 na evropski.

Da je tovrstno naše delo bolj pregledno, smo vpisani v evropski Register za preglednost.

Starejši okvirni pregled evropske in slovenske odpadkovne zakonodaje si lahko preberete na tej strani.