Problem

V Sloveniji letno nastane več kot 20.000 ton odpadnih plenic za enkratno uporabo, njihovo odlaganje pa nas stane 4 milijone evrov. Odpadne plenice za enkratno uporabo predstavljajo 2 – 3 % vseh odpadkov iz gospodinjstev ali do 14 % mešanih odpadkov.

Cilji in aktivnosti

  • razbijanje stereotipov o pralnih plenicah
  • uvajanje uporabe pralnih plenic v vrtce
  • promocija spodbud za uporabo pralnih plenic

Naši uspehi

  • Vrtec Vrhnika tudi z našo pomočjo v vseh enotah uporablja zgolj pralne plenice in prihrani cca. 10.000 € letno.
  • Pralne plenice postanejo tema tudi v medijih in alternativa za vse več staršev.
  • 34 medijskih objav o projektu.

Projekt je bil delno financiran s strani Ministrstva za okolje in prostor.

Trajanje projekta

1.8. 2014 - 31. 7. 2015