Filozofija zero waste izhaja iz posameznikov in lokalnih skupnosti, kar je naša spletna trgovina Zelenci podpirala ves čas delovanja. Ob brskanju po njenih virtualnih policah ste hitro opazili, da smo ponujali izdelke, ki so trajni in nadomeščajo take za enkratno uporabo. Ko ste imeli tovrsten izdelek doma, ste ugotovili, da je preprosteje in lepše živeti brez kopice stvari in polnih košev za odpadke.

Ekologi brez meja smo z Zelenci v Slovenijo prvi pripeljali marsikateri izdelek za lažje življenje z manj odpadki, ki so zdaj dostopni že v običajnih trgovinah, pa tudi ponudba spletnih trgovin s tovrstnimi izdelki je v zadnjih letih vzbrstela. Od septembra 2023 energijo raje usmerjamo v druge projekte preprečevanja nastajanja odpadkov in grajenja zero waste mreže.