Konec januarja 2014 smo Ekologi brez meja postali član mreže Zero Waste Europe in s tem nacionalna organizacija za Slovenijo preko programa Zero waste Slovenija. Zero waste Slovenija vodi nacionalno mrežo občin, hotelov in prireditev ter potrjuje in spremlja napredek v okviru njihove Zero Waste zaveze ali načrta. Promovira Zero Waste na nacionalnem nivoju ter vzpostavlja platformo za sodelovanje in povezovanje s podjetji in politiko.

Naši dosežki

  • V mreži je 16 občin (23,4 % prebivalstva), ki so z načrtnim delom skupaj preprečile za vsaj 25 tisoč ton mešanih komunalnih odpadkov in s tem prihranile 6,4 milijone evrov.
  • V mreži sta tudi dva zero waste hotela, dve restavraciji in 15 prireditev.
  • Organizacija srečanja mreže Zero Waste Europe in zero waste mest.
  • Nov poslovni Zero waste certifikat, ki ga vodi MiZA, je do sedaj pridobilo pet občin in Ribno Alpine Resort, ki je tudi prvi poslovni subjekt, ki je kadarkoli pridobil ta certifikat.

Projekt Zero waste turizem je bil delno financiran s strani Ministrstva za okolje in prostor.