Konec januarja 2014 smo Ekologi brez meja postali član mreže Zero Waste Europe in s tem nacionalna organizacija za Slovenijo preko programa Zero waste Slovenija. Zero waste Slovenija vodi nacionalno mrežo občin, hotelov in prireditev ter potrjuje in spremlja napredek v okviru njihove Zero Waste zaveze ali načrta. Promovira Zero Waste na nacionalnem nivoju ter vzpostavlja platformo za sodelovanje in povezovanje s podjetji in politiko.

Naši dosežki

  • V mreži je 9 občin (17% prebivalstva), ki so z načrtnim delom skupaj preprečile za vsaj 15.750 ton mešanih komunalnih odpadkov in s tem prihranile 3 milijone evrov.
  • V mreži je tudi en zero waste hotel, ena zero waste prireditev in 3 prireditve z manj odpadki.
  • Organizacija srečanja mreže Zero Waste Europe in zero waste mest.

Projekt Zero waste turizem je bil delno financiran s strani Ministrstva za okolje in prostor.