Nagradni vprašalnik za šole 'Ne meč'mo hrane stran!'

Društvo Ekologi brez meja v sodelovanju z Zvezo društev upokojencev Slovenije izvajamo projekt Ne meč'mo hrane stran!, ki ga delno financira Ministrstvo za okolje in prostor. Naslov projekta je že sam po sebi dovolj zgovoren. Zavržki hrane so velik problem, ki se ga tudi vedno bolj zavedamo in ga poskušamo reševati na različnih ravneh.

NAGRADNI VPRAŠALNIK ‘NE MEČ’MO HRANE STRAN!’

V okviru projekta nagovarjamo vas, zaposlene na šolah, da nam pri tem pomagate in sicer tako, da izpolnite vprašalnik na tej povezavi*. Samo izpolnjevanje vam ne bo vzelo veliko časa, nam pa bodo vaši odgovori v veliko pomoč. Istočasno je izpolnjevanje takega vprašalnika tudi prilika za razmislek, kako je tema zavržene hrane vpletena v vsakdanjik vaše šole.
*Vaši odgovori ne bodo javno objavljeni, bodo pa na spletni strani društva objavljena imena nagrajenih šol.

DATUMI

Rok za oddajo vprašalnika je 25. 11. 2016
Vsi prijavljeni bodo 1. 12. 2016 pisno obveščeni o rezultatih, imena nagrajencev pa bodo objavljena tudi na spletni strani društva www.ebm.si/hrana.

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE

Odgovori na vprašanja bodo točkovani glede na postavljene kriterije:

  • Pridelava in uporaba hrane z lastnega vrta: 1 točka
  • Donacija viškov hrane: 1 točka
  • Medgeneracijsko sodelovanje: 1 točka
  • Ukrepi za preprečevanje nastanka viškov hrane: 1 - 3 točke
  • Pisni in slikovni ali video materiali: 1 - 3 točke

NAGRADA

5 šol, ki bodo zbrale največ točk, bomo nagradili z brezplačnim predvajanjem dokumentarnega filma Ne meč’mo hrane stran! (Just Eat It).* Vrednost nagrade, predvajanje filma, je 100 eur.
*Nagrajenec organizira predvajanje na šoli sam, nosilci projekta pa mu bomo za dan predvajanja priskrbeli USB ključek s filmom s slovenskimi podnapisi. Predvajanje filma mora biti izvedeno do konca šolskega leta 2016/2017.

POGOJI

Vsi sodelujoči zagotavljajo, da so odgovori resnični in po potrebi tudi preverljivi. Navedeni ukrepi se nanašajo na leti 2015 in 2016. Pisni in slikovni material, ki je dodan vprašalniku, pa lahko društvo, z navedenim virom, uporabi za potrebe projekta kot ilustracijo nekaterih vsebin.

natecaj

Oznake