O projektu

V Sloveniji po ocenah iz leta 2015 ustvarimo 73 kg odpadne hrane na prebivalca, od tega 52 % v proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter 48 % v gospodinjstvih. Ekologi brez meja smo se že v projektu Volk sit, koza cela posvečali zavrženi hrani v gospodinjstvih. Osnovni namen projekta Ne meč’mo hrane stran! pa je raziskati stanje in možnosti preprečevanja zavržene hrane v bolnišnicah in domovih za starejše ter osveščati o problematiki zavržene hrane znotraj in zunaj teh ustanov. Ugotovili smo namreč, da se z odpadno hrano v javnem sektorju ne ukvarja nihče, prav tako ta tematika ni medijsko izpostavljena. V Sloveniji pa se evidentno kaže potreba po dobrih in aktualnih podatkih na področju ravnanja z odpadki, predvsem v javnem sektorju, ki je s smotrnim upravljanjem z naravnimi viri pomemben zgled za ostale deležnike.

Na podlagi dosedanjega dela ocenjujemo, da v bolnišnicah in domovih za starejše nastaja precej odpadne hrane. Poleg proučevanja te problematike v javnem sektorju bomo spodbujali uporabo obstoječih ter razvili nova orodja za spremljanje in oceno količin odpadne hrane. Poleg prednosti za okolje to lahko prinese tudi nižje stroške poslovanja. Rezultat tega dela projekta bosta analizi stanja dveh ustanov, smernice in orodja za preprečevanje odpadne hrane, ki bodo javno dostopna na naših spletnih straneh.

Vzporedno z raziskavo bo potekala osveščevalna kampanja, katere namen je večja senzibilnost javnosti za problematiko odpadne hrane. Drugi del projekta bo zato zajel širše ciljne skupine. Osveščevalna kampanja se ob svetovnem dnevu hrane prične s premiernim predvajanjem filma Just Eat It (slovenski naslov Ne meč’mo hrane stran!), 17. oktobra 2016 ob 19. uri v Kinu Šiška, ki mu bo sledilo še več multimedijskih vsebin.

V tretjem delu projekta bomo sodelovali še z Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS), s katero bomo organizirali predvajanja filma Ne meč'mo hrane stran! v več organizacijah in razvili ter izvedli delavnice za upokojence in osnovnošolske otroke. Namen delavnic je medgeneracijsko sodelovanje in posredovanje izgubljenih in pozabljenih praks varčne uporabe živil. Medgeneracijsko povezovanje in prenos znanj je namreč ključno za uspešno spreminjanje vedenj na področju ravnanja z naravnimi viri.

Projekt delno financira Ministrstvo za okolje in prostor.

Partner projekta

Zveza društev upokojencev Slovenije deluje že od leta 1946 in je po številu članstva (240.000 članov) in društev (preko 500) ena največjih nevladnih organizacij v Sloveniji. ZDUS ima status humanitarne organizacije in organizacije v javnem interesu na področju sociale in kulture. ZDUS izvaja mnoge nacionalne in mednarodne projekte iz različnih področij: vseživljenjsko učenje, aktivno staranje, medgeneracijsko sodelovanje, borba proti diskriminaciji starejših itd. Od leta 2004 uspešno izvajamo projekt Starejši za starejše, kjer starejši prostovoljci na domovih obiskujejo in nudijo pomoč starejšim.