Volk sit, koza cela - Za Slovenijo brez zavržene hrane

Si lahko zamislite, da povprečna slovenska družina zavrže tono in več “odpadkov”? A kaj so odpadki? Zakon pravi, da je to vsaka snov ali predmet, ki ga zavržemo, nameravamo ali moramo zavreči. Iz kakršnegakoli razloga. Od tiste tone je vsaj tretjina zavržene hrana. Zavržene zaradi slabega gospodarjenja, zavajajočega trženja, impulzivnega nakupovanja, nepravilnega porcioniranja in vseh drugih razlogov. Zato izbiramo med razumnimi odločitvami in nesmotrnimi ravnanji.

 

V Sloveniji po oceni EU letno pridelamo okoli 179.000 ton zavržene hrane ali 86 kilogramov na osebo, od česar je velika večina kuhinjskih odpadkov. Le desetino teh odpadkov predelamo, večina pa konča neobdelanih na odlagališčih. Zato smo Ekologi brez meja oblikovali idejo za Slovenijo brez zavržene hrane (Zero Food Waste Slovenia). Z njo smo bili uspešni na razpisu norveškega Programa za NVO v Sloveniji in pridobili sofinanciranje v 60.000 €.

 


Odpadna hrana - na kompost, v kompostarno ali na odlagališče? (vir: GettyImages)

 

»Soočanje s problemom zavržene hrane in odpadnih živil, naraščajočo revščino in poglabljanjem gospodarske krize od nas zahteva oblikovanje nacionalne platforme, povezovanje vseh deležnikov, ki bodo lahko ciljano izvedli kampanjo za prehransko vzajemnost in solidarnost – za Slovenijo brez zavržene hrane,« je problematiko opisala naša Urša Zgojznik.

 

Temeljni smoter projekta je zmanjšati in preprečiti nastajanje odpadne in zavržene hrane. To želimo doseči s krepitvijo nevladnih organizacij, mreženjem, obveščanjem in izobraževanjem za izboljšano povezanost, odzivnost in učinkovitost deležnikov. Izzivov zato ne bo manjkalo.

 

Z nacionalno platformo za Slovenijo brez odpadne hrane želimo preseči sektorsko razpršenost in povezati deležnike na področju odpadne in zavržene hrane ter dobrodelnosti. Izvedli bomo vrsto konkretnih pilotnih pregledov nastajanja odpadne in zavržene hrane. Pridobljeni podatki bodo podlaga za oblikovanje nacionalne komunikacijske kampanje, celovitega spletnega portala z orodji za zmanjševanje in preprečevanje nastajanja odpadne hrane. Izkušnje bomo podelili z državljani z nizom lokalnih delavnic.

 

Piše: Albin Keuc

 
 

Očistimo Slovenijo / World Cleanup

   

Sledite nam

FacebookTwitterYoutubeFeed

Iskanje

Prijava na Čist-E-Novice

CAPTCHA Image
   Naloži novo varnostno kodo