Avtor: Helena Nieboer, dne 6. march 2019, 09:03

Sprememba Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki je pričela veljati 8. 7. 2017 (Uradni list RS 35/17), je uvedla obveznost vpisa v evidenco za podjetja, ki dajejo embalažo v promet in niso plačniki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (vsi, ki dajejo v promet do 15.000 kg embalaže letno).

Zato smo tudi Ekologi brez meja v letu 2018 začeli voditi evidenco o embalaži, ki je povezana z našo spletno trgovino Zelenci. Ker je trgovina nastala ravno z namenom, da ponuja kupcem izdelke, ki so alternativa tistim za enkratno uporabo in so tudi sicer okolju bolj prijazna, zelo pazimo, da se izognemo nepotrebni embalaži.

Velik del ponujenih izdelkov sploh nima embalaže ali pa je narejena iz recikliranega kartona. Dobavitelje prosimo, da dostavijo blago s čim manj nepotrebnega balasta. Polnila v kartonskih škatlah je tako večinoma papir, ki ga v celoti ponovno uporabimo.

IMG 20190306 113230-2

Seveda se embalaži ne moremo izogniti pri dostavi izdelkov našim kupcem. Če se le da, ponovno uporabimo škatle ali kuverte, včasih pa se ne moremo izogniti novim, saj moramo poskrbeti, da kupec ne dobi poškodovanega blaga in ga je zato potrebno ustrezno zaščititi. Manjši potrošnji embalaže se poskušamo izogniti tudi tako, da spodbujamo osebni prevzem kupljenega blaga v naši pisarni ali pa po predhodnem dogovoru kupcem kar sami osebno dostavimo blago na dom (če so iz Ljubljane, seveda).

Mi smo svoje poročilo že oddali in smo nanj kar ponosni, saj smo lahko vanj vnesli samo rubriko papir – količine ostalih frakcij so namreč premajhne, da bi jih sploh lahko vnesli v poročilo. Poroča se lahko namreč le v kilogramih in zato frakcije stekla (320 g) in plastike (350 g) sploh nismo mogli poročati. V letu 2018 smo tako prodali cca 1500 izdelkov, embalaže pa je bilo le 11 kg iz papirja. V to številko je vključena tako embalaža samega izdelka kot embalaža dobavljenih in poslanih izdelkov. Drugače povedano, v povprečju 7,3 g papirja na en izdelek — precej blizu trgovini brez embalaže, kajne?

Ne glede na to, da smo na rezultate ponosni, pa ne bomo počivali na lovorikah. Naša naloga je, da bomo v letu 2019 še boljši!  

Piše: Helena Nieboer