Avtor: Alja Miklavčič, dne 12. september 2023, 11:09

Revizija direktive EU o embalaži in odpadni embalaži (PPWR) predstavlja krasno priložnost za boj proti enemu največjih virov onesnaževanja s plastiko v Evropi – odpadni embalaži. S prehodom na krožne sisteme embalaže – še posebej na ponovno uporabo ima EU moč, da občutno omeji odpadno plastično embalažo, zmanjša porabo virov in emisije toplogrednih plinov. Omenjeni cilji so ogroženi zaradi intenzivnega lobiranja in različnih kampanj širjenja napačnih informacij industrije embalaže za enkratno uporabo.

V poletnih mesecih so v parlamentu in Svetu EU potekala pogajanja in razprave o reviziji direktive o embalaži in odpadni embalaži. Do danes je bilo vloženih več tisoč predlogov sprememb. Svet EU je razdeljen, veliko tem predlagane uredbe PPWR je še v razpravi.

Ključne obveznosti in zahteve trenutne različice uredbe

Cilji za podjetja so ambiciozni:

  • Vso embalažo je mogoče v celoti reciklirati, na žalost pa z roki daljšimi kot v plastični strategiji — po 2030.
  • Zahteva, da vsa plastična embalaža vsebuje minimalno količino reciklirane plastike (na začetku med 10 % in 35 %, odvisno od primera uporabe) - različno začne veljati, glede na vrsto embalaže od 1. januarja 2030, s povečanimi cilji od januarja 2040.
  • Omejiti težo in prostornino embalaže na najmanjšo potrebno raven za zagotovitev funkcionalnosti (vključno z zmanjšanjem praznega prostora na <40 % in odstranitvijo nepotrebnih plasti) - 12 mesecev po začetku veljavnosti.
  • Prepoved nekaterih oblik plastične embalaže za enkratno uporabo (embalaža, ki se uporablja za združevanje blaga - npr. ovoj za skupek šestih plastenk, plastični tulci in ovoji za izdelke) - veljavno od sprejetja uredbe dalje.
  • Vso embalažo oblikovati tako, da jo je mogoče ponovno uporabiti - različno stopi v veljavo, glede na panoge od 1. januarja 2030 dalje, s povečanimi cilji od 1. januarja 2040.
  • Uvedba enotnih oznak s podatki o materialni sestavi za spodbujanje kupcev k pravilnem razvrščanju odpadkov in razlikovanje med različnimi vrstami plastične embalaže - 42 mesecev po začetku sprejetju uredbe.

Obveznosti, ki jih predlagana uredba nalaga državam članicam:

  • Zmanjšati nastajanje odpadne embalaže na prebivalca za 5 % do leta 2030, 10 % do leta 2035 in 15 % do leta 2040, vse v primerjavi z ravnjo iz leta 2018. Glede na dolgoročnost ciljev so ti na žalost precej nizki.
  • Vzpostaviti kavcijske sisteme zbiranja in predelave embalaže.
  • Spodbuditi vzpostavitev sistemov za ponovno uporabo in ponovno polnjenje. Npr. za vse pijače vsaj 10% proizvodov do leta 2030 mora biti v embalaži za ponovno uporabo ali z možnostjo ponovnega polnjenja.

Izjeme za zdravila

Predlagana uredba vsebuje izjeme za zdravila, kar je v korist farmacevtski industriji. V skladu s predlogom bi bila ta skupina izvajalcev iz zdravstvenih in varnostnih razlogov izvzeta iz zahtev glede možnosti recikliranja in minimalne vsebnosti recikliranega materiala do leta 2035. S tem se pridobi čas in prihrani stroške za inovacije v alternativne embalažne sisteme za farmacijo.

Postopek in nadaljnji koraki

Predlagana uredba je zdaj v rokah Evropskega parlamenta in Sveta EU, preden pride do trojnih pogajanj z Evropsko komisijo. Vloženih je bilo več kot 2000 predlogov amandmajev. Ti bodo v največji možni meri združeni v kompromisne spremembe pred načrtovanim glasovanjem odbora septembra. Plenarno glasovanje o določitvi pogajalskega mandata Parlamenta je okvirno predvideno za začetek oktobra.

Vpliv na podjetja

Sprva lahko predstavlja šok za vsa podjetja, ki se ukvarjajo s pakiranjem izdelkov, namenjenih trgom EU, saj bodo morala prilagoditi svoje poslovne prakse, države članice pa bodo pod pritiskom, da izboljšajo svoja prizadevanja za nadzor in izvrševanje. Podjetja se morajo zavedati, da se sprejetje uredbe bliža in se začeti pripravljati na spremembe ter s tem zagotoviti nemoten prehod na novo ureditev brez prekinitve poslovanja.

Sprejetje predlagane uredbe je predvideno leta 2024, pri čemer lahko le upamo, da jim bo uspelo zadevo izpeljati do evropskih volitev. Pozivamo odločevalce, da resno jemljejo odgovornost, ki jo imajo do vseh državljanov Evrope in do okolja ter zagotovijo ambiciozno besedilo uredbe o embalaži in odpadni embalaži.

Naslovna fotografija: everdrop GmbH @ Unsplash