Objavljeno dne 17. july 2014, 10:07

O permakulturi se v zadnjem času veliko piše in govori. Po slovenskih vrtovih vznikajo visoke grede in vsak vrtičkar že ve, da je pametno zastirati golo zemljo, da jo zaščitimo pred izsušitvijo ali teptanjem premočnega dežja. Mešani posevki in razporejanje različnih kultur na različnih delih vrta zagotavljajo odpornejši ekosistem.

 

DSCN6903

(foto: Petra Matos)

 

Za permakuluturo v šali rečemo, da je vrtnarjenje za lenuhe, saj ne podpira prekopavanja in pretiranega pletja. Pri dovolj debeli zastirki se plevel zaradi pomanjkanja svetlobe ne bo razvil. Debela plast zastirke pa počasi razpada in iz nje nastaja rodovitna prst. V permakulturi velja, da je večina dela opravljenega s smiselnim načrtovanjem. Razmerje ur med načrtovanjem in delom naj bi bilo 9 ur opazovanja in načrtovanja na 1 uro fizičnega dela. Pomembno orodje permakulturnika je viseča mreža iz katere opazuje dogajanje na terenu, vetrove in gibanje sonca.

 

permakultura1

(foto: Petra Matos)

 

V Trajnostnem Parku Istra smo letos zasadili permakulturni vrt, ki lepo uspeva. Najboljše rezultate pričakujemo šele po dveh ali treh letih, ko se bo v vrtu ustvarila sinergija in bomo teren že do dobra spoznali. Sicer pa je permakultura več kot ekološko vrtnerjenje. Je način življenja.

 

permakultura2

(foto: Petra Matos)

 

Osnovna načela permakulture:

 

1. Opazuj in deluj

Vzamimo si čas za opazovanje, tako bomo lahko načrtovali najprimernejše rešitve za našo specifično situacijo.

 

2. Ujami in shrani energijo

Vire izkoristimo in shranimo takrat, ko so na voljo v izobilju.

 

3. Vložena energija in delo se mora povrniti

Delujemo po načelu manj je več. V okolju povzročamo minimalne spremembe za doseganje maksimalnega učinka.

 

4. Upoštevaj samoregulacijo in sprejmi povratno informacijo

Delujmo v smislu izboljšanja obstoječega stanja, namesto izčrpavanja neobnovljivih virov. Edina prava ekologija je zmanjšanje porabe.

 

5. Uporabimo in spoštujemo obnovljive vire

Najbolje izkoristimo delo in obilje, ki ga nudi narava ter zmanjšajmo porabo neobnovljivih virov. Sonce, veter, deževnico, deževnike, kompost.

 

6. Ne proizvajamo odpadkov

Odpadek je vir. Držimo se teh pravil: zmanjšaj porabo, popravi kar se da popraviti, ponovno uporabi in tako podaljšaj življenjski cikel stvari, recikliraj.

 

7. Najprej načrtujemo celoto, potem podrobnosti

Če pogledamo od daleč lahko prepoznamo vzorce v naravi in družbi. To je osnova za naš načrt, podrobnosti pa rešujemo sproti.

 

8. Združujmo namesto da ločujemo

Prave stvari na pravem mestu se dopolnjujejo in podpirajo v delovanju. Vsaka stvar naj ima več funkcij.

 

9. Uporabljajmo majhne in počasne rešitve

Lažje obvladujemo manjše sisteme, zato gradimo počasi in v skladu s potrebami in zmožnostmi.

 

10. Upoštevaj in ceni raznolikost

Raznolikost zmanjšuje ranljivost zaradi bolezni, škodljivcev in neugodnih vremenskih vplivov.

 

11. Uporabi robove in meje

Na stičišču različnih sistemov je običajno najbolj produktivno področje.

 

12. Bodi ustvarjalen in prilagodljiv na spremembe

Na neizbežne spremembe lahko vplivamo z opazovanjem in pravočasno intervencijo.

 

Ta načela upoštevamo tudi pri načrtovanju obnove stare župnije v katero smo se preselili.

 

permakultura3

(foto: Petra Matos)

 

Obnova zahteva veliko vlaganj in dela. Pomagajo nam prostovoljci iz cele Slovenije in iz tujine. Brez njih bi bilo mnogo težje. Njihovo nesebično delo je neprecenljivo. Podpirajo nas tudi nekatera podjetja. Bauhaus nam je podaril osnovno orodje za delo na vrtu, Agrarija iz Kopra nam odstopi zelenjavo, ki bi šla sicer v odpad ter sadike, Kalček nas zalaga z organsko pridelanimi žitaricami in stročnicami, Goriške Opekarne pa nam podarjajo kritino za novo streho. Zelo smo hvaležni za vso podporo, saj nam ta potrjuje, da smo na pravi poti, ker sledimo permakulturni etiki: Delamo za zemljo. Delamo za ljudi. Delimo presežke.

 

Piše: Manja Vrenko, Trajnostni park Istra