Objavljeno dne 11. march 2013, 09:03

Leto 2012 je bilo za Črnuče prelomno, saj je število divjih odlagališč glede na začetne podatke o registriranih divjih odlagališč na tem območju padlo pod 5 %. V evidenci smo vodili tako za gradbene, kot kosovne in komunalne odpadke, pa tudi azbestne in druge nevarne odpadke. Največje število divjih odlagališč je bilo v gozdovih ob reki Savi, saj je področje prepredeno s številnimi potmi med drevjem in grmovjem, kar omogoča skoraj nemoteno odlaganje odpadkov vseh vrst. S stalno prisotnostjo ljudi in uspešnim čiščenjem odlagališč pa preprečujemo nadaljnjo pojavnost smetišč vseh vrst.

 

Odstranjevanje gradbenih odpadkov z delovnim strojem

Odstranjevanje gradbenih odpadkov z delovnim strojem (foto: Jože Horvat)

 

S prijavami na inšpektorat RS za okolje in prostor in na občinski inšpektorat MOL uspešno saniramo in preprečujemo nastajanje novih nelegalnih peskokopov in posledično nelegalnih odlagališč gradbenih in drugih odpadkov. Nekatere kazni so bile že izrečene, kmalu pa bodo sledile tudi kazenske ovadbe za večje posege na območju Jarškega proda, ki je eno izmed največjih črpališč pitne vode za Ljubljano in okolico, saj prispeva več kot četrtino količine vode v sistemu javnega vodovoda v Ljubljani. In prav v samem osrčju Jarškega proda, na zemljiščih, ki so v lasti države, se nahaja največje odlagališče odpadkov. Tukaj pa postopki žal mirujejo in zdi se kot da država čaka, kdaj bodo izcedne vode iz tega črnega odlagališča pritekle v podtalnico.

 

Pred cistilno akcijo Ocistimo Slovenijo 2012

Pred čistilno akcijo Očistimo Slovenijo 2012 (foto: Jože Horvat)

 

Po dokoncnem ociscenju

Po dokončnem očiščenju (foto: Jože Horvat)

 

Na območju spodnjih Črnuč, med Štajersko in Šlandrovo cesto, ter reko Savo, smo uspeli očistiti večji del črnih odlagališč. Posebna zgodba so seveda vrtički in nejasna prihodnost le teh in ena zasebna parcela, ki vsebuje gradbene odpadke. Ker je bila nevarnost ponovnega vnosa odpadkov na to območje velika, smo se ekološko ozaveščeni prebivalci in četrtna skupnost odločili, da to območje, ki je po občinskem prostorskem načrtu namenjeno gozdnim površinam in rekreaciji, oživimo s sprehajalnimi potmi, pripravimo učne poti o flori in favni tega območja, uredimo trim stezo z orodji in kolesarsko pot, ki se bo navezovala na širšo kolesarsko mrežo. Predvsem pa si želimo, da stalna prisotnost ljudi na tem območju prepreči ponovno odlaganje odpadkov.

 

Prostor za mize in hisko s knjigami

Prostor za mize in hiško s knjigami (foto: Jože Horvat)

 

Skupaj z Mestno občino Ljubljana, nekaterimi podjetji in posamezniki bomo to območje spremenili v območje sprehodov, teka, kolesarjenja, branja in učenja. Uredili bomo gozdne poti, jih nasuli s peskom ter na ta način omogočili sprehode za starejše ljudi in mlade družine z otroki kot tudi tek za rekreativne tekače in profesionalce na črnuškem maratonu. Ob poteh bomo postavili klopi za počitek v naravi, namestili koše za odpadke, uredili hiško s knjigami za branje v naravi, namestili bomo tudi trim orodja za telovadbo in postavili označevalne table o pomenu gozda, o sonaravnem vrtičkarstvu in še veliko drugega.

 

Nacrt sprehajalnih poti

Načrt sprehajalnih poti (foto: Jože Horvat)

 

Idej in zagnanosti nam ne manjka, želimo pa si finančnih sredstev, tako da bi lahko vse te ideje čim prej zaživele, osrečevale prebivalce in preprečevale ponovna onesnaženja!

 

Piše: Jože Horvat