Objavljeno dne 18. september 2012, 10:09

Pobuda je odziv na predlog Odbora za kmetijstvo in okolje DZ, ki je bil konec marca posredovan Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da pospeši aktivnosti za umestitev v prostor dveh objektov za sežig komunalnih odpadkov. Nevladne okoljske organizacije menimo, da je to v nasprotju z interesi Slovenije.

 

Za gradnjo sežigalnic so potrebne velike naložbe, objekti pa za obratovanje potrebujejo stalen dotok odpadkov, s čimer tekmujejo z reciklažno industrijo za finančne vire in za iste surovine ter negirajo vsa prizadevanja za zmanjšanje nastajanja odpadkov. Produkt sežiganja je lahko tudi energija, a jo z recikliranjem prihranimo mnogo več, kot je sežig proizvede. Dragocene naravne vire in nenevarne odpadke spremenimo v strupene pline in pepel. Na drugi strani pa lahko reciklažna in regionalno razmeščena industrija Sloveniji prinese bistveno več delovnih mest.

 

Pobuda »Recimo NE sežigu odpadkov« ni negativna kampanja. Nevladne organizacije so namreč izrazile prepričanje, da se bodo v zgolj nekaj letih količine nastalih odpadkov še zniževale, recikliranje in ponovna uporaba pa se bo zvišala do te meje, da bomo zastavljene cilje glede zmanjševanja odlaganja na deponijah dosegli brez sežigalnic.

 

V Sloveniji smo se znašli pred dejstvom, da bomo v zelo kratkem času zaradi neskladnosti z zahtevami zakonodaje, veliko število odlagališč zaprli. Zagovorniki sežiga odpadkov skušajo ta trenutek izkoristiti za izgradnjo dveh sežigalnic s kapacitetami, ki krepko presegajo cilje vlade za to področje do leta 2020. Ustvarjanje vtisa, da bodo sežigalnice hitro rešile problem, je lažen, saj je njihova umestitev v prostor in izgradnja večleten projekt, hkrati pa same ustvarjajo potrebo po novih odlagališčih za nevarne odpadke — v Sloveniji imamo le enega.

 

Poleg tega strategija ravnanja z odpadki do leta 2020 predvideva, da bo za sežig primernih okvirno 271.00 ton odpadkov, predlagani pa sta bili dve sežigalnici s skupno kapaciteto kar 400.000 ton odpadkov, kar nakazuje na to, da bodo novi objekti namenjeni uvozu tujih odpadkov in njihovemu sežigu pri nas.

 

Vizija Slovenije mora biti družba brez odpadkov in zavedanje, da je najboljši odpadek tisti, ki ne nastane. Sežigalnice za svojo vzdržno poslovanje in obratovanje potrebujejo vedno nove količine odpadkov – in na tak način prehoda v trajnostno družbo ne bomo dosegli.

 

Po mnenju članic pobude »Recimo NE sežigu odpadkov!« je mogoče ob pravilnem pristopu v Sloveniji do leta 2016 izločiti 60 % koristnih odpadkov in v nadaljnjih 3 letih doseči 75 % izločanje koristnih odpadkov, kot dokazuje primer občine Vrhnika, ki te cilje dosega že danes. S še bolj usmerjenim pristopom, bi lahko do 2020 dosegli tudi zmanjšanje količine proizvedenih odpadkov!

.