Avtor: Katja Sreš, dne 23. august 2019, 18:08

Ob pričetku novega šolskega leta smo Ekologi brez meja z izobraževalnimi gradivi za preprečevanje nastajanja in boljše ravnanje z odpadki nagovorili slovenske izobraževalne ustanove, k ukrepanju pa smo pozvali tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Vse več učiteljev in staršev se namreč na nas obrača zaradi nezadovoljstva nad pretirano uporabo plastike in ustvarjanjem odpadkov v vrtcih in šolah.

Kruh, pakiran v plastiko, avtomati polni sladkih pijač v plastenkah in plastične vrečke so stalnica tudi v šolskih prostorih, kjer mlade sicer učbeniki in delovni zvezki nagovarjajo k odgovornemu ravnanju z okoljem. Nekatere šole sicer vlagajo veliko truda v korake za zmanjševanje odpadkov, a je praksa v šolskih prostorih, velikokrat tudi zaradi rigidnih predpisov, drugačna.

V ustanovah znanja, kjer se veliko ozavešča in opozarja na pomen trajnostnih ukrepov za skupno prihodnost nas vseh, vpogled v šolske zbornice, hodnike in učilnice velikokrat ne odraža učnih programov v praksi. Pogosto se zatakne tudi pri šolskih prireditvah in aktivnostih zunaj šole, na šolskih ekskurzijah pa se na zmanjševanje in preprečevanje odpadkov velikokrat pozabi.

Pred novim šolskim letom smo tako pedagogom posredovali številna izobraževalna gradiva na temo preprečevanja nastajanja odpadkov, ministrstvo pa nagovorili s pobudo, da šolam s sistemskimi spremembami v času, ko tudi mlade skrbi problematika okolja, pomagajo od besed k dejanjem.