O projektu

Po uspešni akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu! društvo Ekologi brez meja letošnjo pomlad pripravlja novo vseslovensko akcijo, v kateri bo lahko vsak prebivalec Slovenije dodal svoj list k boljšemu svetu. Znova je priložnost, da skupaj premikamo meje mogočega – tokrat bomo zbirali star papir. Čisto preprosto, vsi to znamo in poznamo.

Torej dajmo – SKUPAJ!

Star papir za novo upanje je geslo spomladanske dobrodelne okoljevarstvene akcije zbiranja starega papirja, ki bo v mesecu aprilu potekala po vseh krajih Slovenije. Sredstva, ki bodo zbrana s pomočjo starega papirja, bodo šla na dva naslova – polovica sredstev bo namenjenih pomoči potrebnim v Sloveniji, druga polovica pa za financiranje humanitarnega projekta v Afriki. V okviru projekta bosta vzporedno potekali dve aktivnosti: akcija zbiranja starega papirja in nagradni natečaj zbiranja najboljšega predloga za dodelitev polovice sredstev od papirja.

Projekt lahko spremljate na spletnem zemljevidu, kjer so označene zbirne točke v Sloveniji, kamor bo podjetje Dinos po predhodnem dogovoru s prijaviteljem brezplačno za 1 dan v aprilu pripeljalo zabojnik in poskrbelo za brezplačen odvoz zbranega papirja.

Akcije, ki bi na tak način združevala humanitarnost in okoljevarstvo, v Sloveniji v tem obsegu še ni bilo. Projekt podpirata tudi Ministrstvo za šolstvo in šport ter Zavod RS za šolstvo, ki bosta vzgojno-izobraževalne ustanove s pisnim povabilom pozvala k udeležbi.

Cilji projekta:

Naše načelo: Združimo moči, pomagajmo ohranjati naše okolje in podarimo novo upanje!

Kdo lahko sodeluje

K zbiranju papirja vabimo vse vrtce, osnovne in srednje šole, fakultete, pa tudi podjetja in javne organizacije, ki imajo letos namen čistiti svoje arhive. V mesecu aprilu bo podjetje Dinos 1 dan po dogovoru z vami brezplačno na dogovorjeno mesto dostavilo zabojnik za star papir ter hkrati poskrbelo za odvoz zbranega papirja. 

V zabojnik za (star) papir SODIJO:

Pomembni datumi

Če bi čebula ...

Če bi sodelovalo vseh 30.000 povabljenih ustanov in bi vsaka zbrala po 300 kg, zberemo 9 tisoč ton starega papirja.

S to količino lahko:

Malo za šalo malo zares

Iz 24 tisoč ton lesa bi

Pogosta vprašanja

Nekaj pogostih vprašanj in odgovorov si lahko preberete tukaj.