Prijava

Za vas smo pripravili navodila za sodelovanje pri zbiralni akciji in na natečaju. Pred prijavo jih preberite. Nahajajo se v nadaljevanju strani.
Prijave za akcijo in natečaj: 18. 02. – 31. 03.
Dodatne informacije in pomoč na ali 08 3878 856 ali 040 255 433.

Vzgojnoizobraževalne ustanove

Podjetje za zbiranje, posredovanje, prevoz in predelavo odpadkov Dinos bo vrtcem in šolam, ki se bodo udeležile akcije zbiranja starega papirja, v mesecu aprilu za en dan (po dogovoru z vami) pripeljalo zabojnik za zbiranje papirja, v katerega bodo lahko otroci, učenci in dijaki odlagali star papir, prav tako pa bodo star papir lahko prinesli tudi ostali prebivalci kraja, pred tem pa lahko star papir zbirajo in hranijo doma. Tako bo imel vsak prebivalec Slovenije možnost doprinesti svoj delček k projektu in omogočiti, da se bo v dobrodelne namene zbralo čim več denarja.

1. Akcija zbiranja starega papirja »Star papir za novo upanje«

Akcija zbiranja starega papirja poteka po celotni Sloveniji v mesecu aprilu 2011 (1. - 30. 04.). Sodelujoči vrtci in šole bodo zbirne točke za zbiranje starega papirja in bodo objavljene v obliki zemljevida na spletni strani projekta. Prijave na akcijo potekajo od 18. 02. do 31. 03. 2011

Vrtec ali šola, ki bo zbral/a največ papirja, bo nagrajen/a s koncertom po lastni izbiri! 

2. Natečaj zbiranja idej »Star papir za novo upanje«

V okviru projekta “Star papir za novo upanje” bo potekal tudi nagradni natečaj. Otroci, učenci in dijaki sami izbirajo, komu v Sloveniji želijo nameniti polovico zbranih finančnih sredstev od starega papirja. Tričlanska komisija bo izbrala zmagovalni predlog, kamor bo nakazanih polovica sredstev. Na natečaj se lahko prijavijo vsi vrtci, osnovne in srednje šole v Sloveniji. Pogoj za sodelovanje v natečaju je sodelovanje v akciji zbiranja starega papirja!  

Natečaj zbiranja idej »Star papir za novo upanje«  bo potekal od 18. 02. 2011 do vključno 31. 03. 2011. Rezultati natečaja bodo na spletni strani objavljeni 15. maja 2011. 

Predlog, ki ga bo izbrala tričlanska komisija, bo nagrajen s koncertom glasbene skupine po izbiri otrok, učencev ali dijakov izobraževalne ustanove, ki je predlog prispevala. 


Podjetja in javne organizacije

Podjetja in organizacije se priključijo tako, da podarijo odvečne zaloge starega in arhivskega papirja. Na ta način bodo pomagala pri ohranjanju gozdov, vode in energije, saj bo ves tako zbran papir šel v recikliranje, poleg tega pa boste dali svoj prispevek k dobrodelni akciji. Podjetje za zbiranje, posredovanje, prevoz in predelavo odpadkov Dinos bo v času zbiranja papirja za en dan omogočilo vsem sodelujočim podjetjem oz. ustanovam možnost brezplačne dostave in najema zabojnika za stari arhivski papir. 

V primeru, da gre za količino zbranega arhivskega papirja, ki je manjša od 800 kg, podjetje Dinos prosi, da zbrani papir organizacije dostavijo v najbližjo enoto Dinos za predelavo (najdete jih na njihovi spletni strani www.dinos.si) ali pa se povežete z lokalno šolo, kjer bo tudi stal Dinosov zabojnik za papir. Prosimo vas tudi, da dokumente, ki so zaupne narave, ne odlagate med arhivski papir. Zbirne točke zabojnikov bodo objavljene na zemljevidu na spletni strani društva, kjer bo možno spremljati naraščanje količine zbranega papirja po Sloveniji in tudi gradnjo šole v Afriki.