Gradiva

Ozaveščevalni animirani film

Papirčkovo potovanje

Letaki

Pasice za spletne strani

Plakati

Gradivo za medije, sporočilo za javnost (februar). sporočilo za javnost (rezultati).

Tiskanje
Za optimalno postavitev mora biti vključena možnost no scale.
Plakati:

Letaki: OPOMBA: V prazno polje vpišite manjkajoče podatke za vašo ustanovo.

Zloženka Miti in resnice papirju – (v pripravi)

Zanimive povezave