Avtor: Mag. Maja Rozman, vodja strateškega komuniciranja, Zbornica komunalnega gospodarstva, dne 15. november 2023, 08:11

Teorija kaosa pozna učinek, ki so ga poimenovali metuljev. Definicija pravi, da je to situacija, v kateri ima dejanje ali sprememba, ki se ne zdi pomembna na enem mestu – t. i. zamah metuljevih kril, zelo velik učinek, zlasti na drugih lokacijah po svetu. Prav je, da se pred začetkom ene od pomembnejših okoljskih iniciativ Evropski teden zmanjševanja odpadkov – ETZO (The European Week for Waste Reduction – EWWR) spomnimo, kje vse so priložnosti in možnosti za aktivnosti ter zakaj vsaka izmed njih šteje. Navidezna poplava mednarodnih ali svetovnih dni, posvečenih okolju, naravi, trajnosti, ki jih obeležujemo skozi celo leto, poraja vprašanja, kakšen je pravzaprav pomen obeleževanja vsakega izmed njih. Če želimo ugotoviti, ali gre zgolj za nežno plahutanje s krili odgovornih posameznikov ali za resen in vpliven učinek metulja, ki prinaša spremembe v okolju na bolje, je nujno, da redno spremljamo akcije, se jih udeležujemo in po svojim močeh prispevamo k trajnostni prihodnosti.  

Zagotovo so pobude, ki običajno prihajajo s strani organizacij Združeni narodi, Unicef, Unesco ali neodvisnih organizacij, najprej priložnost za izobraževanje različnih ciljnih skupin, začenši z najmlajšimi. Predlagatelji običajno pripravijo različne kreativne materiale in vsebine, ki jih v določenih primerih uporabnik lahko prilagodi za uporabo v lokalnem jeziku. Vsaka izmed tovrstnih akcije je tudi mobilizacija političnih odločevalcev, možnost za analizo dosežkov in vpliva prejšnjih podobnih aktivnosti, izobraževalne vsebine pa so seveda tudi uporabno orodje za seznanitev javnosti s problematiko, ki jo posamezen obeležitveni dan obravnava.

Zgodovina ETZO, ki poteka vsako leto konec novembra, sega v leto 2009, ko so začeli z aktivnostmi pobude v okviru Life projekta, jo nadgrajevali vse do leta 2017, sedaj pa organizacijska ekipa deluje pod okriljem evropskega upravnega odbora. V Sloveniji usmerjanje aktivnosti ETZO od leta 2016 izvaja Zbornica komunalnega gospodarstva (ZKG), ki v vlogi koordinatorja in v sodelovanju s pristojnim ministrstvom skrbi za nemoten razvoj navdihujočih zgodb s področja zmanjševanja odpadkov. Letošnje leto je sicer izjema, saj Slovenija nima nacionalnega koordinatorja. ZKG namreč ni bila uspešna v dogovorih z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo glede sodelovanja, kar je zaradi izpostavljene tematike ETZO, ki je za leto 2023 odpadna embalaža, precejšnja škoda, saj bi aktivnosti tematskega tedna lahko razpotegnili na daljše obdobje. Vsi zainteresirani se seveda lahko prijavijo pri krovnem organizatorju, kjer so na voljo tudi vsi materiali, ki podpirajo akcijo.

V vsakem primeru bi moralo ozaveščanje o trajnostnem ravnanju z odpadki in spodbujanje k zmanjševanju odpadkov (p)ostati prioritetna naloga vsakega posameznika in ne odgovornost »drugih«. Koncept Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov je spodbuditi posameznike, lokalne skupnosti, podjetja in organizacije k ukrepanju za zmanjšanje nastajanja odpadkov in izboljšanje praks ravnanja z odpadki. Ne gre več samo za pravilno ločevanje odpadkov, to v večini potrošnik razume in izvaja. Bistveno je, da začnemo razmišljati o tem, kako zmanjšati količino stvari in kupovati samo tisto, kar resnično potrebujemo. Cilj je, da ozaveščenost, pridobljena med tematskim tednom, vodi do dolgoročnih vedenjskih sprememb, do ozaveščanja potrošniških navad in do izbire izdelkov z manj ali nič embalaže. Osredotočenost na zmanjšanje količine odpadkov lahko spodbudi inovacije v tehnologijah in praksah ravnanja z odpadki. Podjetja lahko vlagajo v oblikovanje trajnostne embalaže, nove tehnologije recikliranja in druge rešitve, saj sledijo zahtevam potrošnikov po okolju prijaznih izdelkih. ETZO pa je zagotovo tudi priložnost za deljenje skupne izkušnje in najboljših praks ter spodbujanje globalnega sodelovanja pri reševanju skupnega izziva ravnanja z odpadki. Pomislimo samo na ustvarjanje gospodarskih priložnosti, ki jih lahko prikliče spremenjeno ravnanje z odpadki in njihovo zmanjševanje. Ponuja se razvoj novih podjetij, osredotočenih na recikliranje, predelavo in ravnanje z odpadki. To lahko prispeva k ustvarjanju delovnih mest in gospodarski rasti. Nenazadnje kreativne in učinkovite rešitve, ki nastanejo v okviru pobude ETZO, pritegnejo tudi pozornost medijev, s čimer se sporočilo vsakoletne tematike še dodatno okrepi in doseže širše občinstvo. Medijska izpostavljenost in razširjenost informacij preko družbenih omrežij pa seveda bistveno prispeva k trajnemu zanimanju javnosti za vprašanja zmanjševanja odpadkov.

Ali lahko stopnja angažiranosti in predanost posameznikov, organizacij ter vladnih institucij okrepi zamah kril in metuljev učinek posameznih akcij Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov in tako povzroči znatne spremembe v naših življenjih? Bo to, da prinesemo svojo embalažo za nakup izdelkov v trgovini, na tržnici dovolj? Majhna dejanja vsakega posameznika sicer ne spreminjajo toka življenja takoj in zdaj, vsa prizadevanja na področju zmanjševanja količine odpadkov združena skupaj pa zagotovo lahko povzročijo drzno spreminjanje prihodnosti naših zanamcev na bolje. Pomembno je zavedanje, da prav vsaka aktivnost za zmanjšanje količine odpadkov šteje in da je naša odgovornost do okolja odločilnega pomena za generacije za nami.

Mag. Maja Rozman, vodja strateškega komuniciranja, Zbornica komunalnega gospodarstva

Kolumne izražajo stališča avtorjev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali društva Ekologi brez meja.