Avtor: Katja Sreš, dne 23. september 2019, 14:09

Pred strokovnim dogodkom ‘Počistimo z gradbenimi in kosovnimi odpadki’ smo med različnimi javnostmi izvedli krajšo splošno raziskavo o problematiki ravnanja z gradbenimi odpadki. Odzive smo na spletni platformi 1ka zbirali med 5. avgustom in 5. septembrom 2019. Anketo je v celoti izpolnilo 1583 posameznikov. V nadaljevanju predstavljamo rezultate.

Skoraj vsi vprašani (97,3 %) so mnenja, da gradbeni odpadki v naravi predstavljajo problem. Največ anketirancev je problematiko povezalo z onesnaževanjem virov pitne vode in vodotokov, nevarnostjo za živali, poslabšano kakovostjo prsti in kaženjem pokrajine. V najmanjši meri so problematiko povezali z nelojalno konkurenco v gradbeništvu, možnostjo vžiga, uničevanjem brežin in širjenjem tujerodnih invazivnih vrst. 

88 % anketirancev meni, da vedo, kam odložiti gradbene odpadke. 90 % anketirancev meni, da je gradbene odpadke dovoljeno odlagati v zbirni center, 21 % na odlagališče za inertne odpadke, po 4 % v zabojnik za mešane komunalne odpadke, drugo in ekološki otok, 3 % na nasip ceste oziroma na makadamsko cesto. Pravilno izbiro predstavljata prva dva najpogostejša odgovora. 

13 % anketirancev je že prijavilo divje odlagališče inšpektoratu, policiji ali v Register divjih odlagališč.

Največ anketirancev je starih od 31 do 40 let, najmanj pa mlajših od 20 let. Večinoma (80 %) so na vprašalnik odgovarjale ženske.

Hvala vsem, ki ste si vzeli čas in nam pomagali pridobiti uvid v problematiko ravnanja z gradbenimi odpadki.