Objavljeno dne

Ljubljana, 5. julij 2012 - Koalicija nasprotnikov TEŠ 6 je ponovno javno pozvala vse odločevalce, naj glasujejo proti poroštvu TEŠ. Javni poziv je bil danes predstavljen na novinarski konferenci pod sloganom: "Bolje ustaviti TEŠ zdaj, kot Slovenijo do 2054". Poziv je bil poslan na pristojne inštitucije in medijem.

 

Podpisani v svojem imenu in v imenu organizacij in gibanj, ki jih predstavljamo, nasprotujemo izgradnji bloka TEŠ 6, ker gre za strateško in razvojno zgrešen, gospodarsko tvegan, okoljsko nesprejemljiv, predrag in netransparentno voden projekt. Spremljajo ga tudi sumi koruptivnega ravnanja, ki ga proučujejo ustrezni organi Republike Slovenije in Evropske unije. Morebitna odobritev državnega poroštva za komercialno nezanimivo investicijo je nesprejemljiva, ker bi vse tveganje vprašljivo donosnega projekta dolgoročno prenesla na davkoplačevalce ter poslabšala javnofinančno situacijo v državi.

 

Pozivamo:

• poslanke in poslance Državnega zbora, da glasujejo proti zakonu o poroštvu za TEŠ 6,

• Vlado Republike Slovenije, da v nacionalnem interesu čimprej pripravi strategijo energetskega razvoja v skladu s politiko EU,

• Evropsko investicijsko banko, da zaustavi financiranje projekta, ki je v nasprotju s strateškimi cilji razvoja EU,• investitorja, da začne kot dober gospodar pripravljati alternativni scenarij,

• pravosodne organe Republike Slovenije in Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), da raziščejo vse primere sumov koruptivnega ravnanja  v zvezi s projektom TEŠ 6.

Odločno protestiramo proti grožnjam investitorja, ki omejejujejo pravico svobodnega izražanja mnenj civilne družbe in izvoljenih predstavnikov ljudstva.

 

Podpisani:

Lojze Peterle, poslanec v Evropskem parlamentu

Ivo Vajgl, poslanec v Evropskem parlamentu

Jan Peloza, Mladinsko združenje Brez Izgovora

Nina Štros, Greenpeace v Sloveniji

Živa Gobbo, Focus, društvo za sonaraven razvoj 

Gorazd Marinček, Slovenski E–forum, Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo

Vida Ogorelec, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Anamarija Slabe, Inštitut za trajnostni razvoj

Petra Matos, Ekologi brez meja

Matej Ogrin, CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp

Senka Vrbica, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC

Manca Košir, Gibanje za trajnostni razvoj TRS

Matjaž Hanžek, Stranka za trajnostni razvoj TRS

Darko Krajnc, SMS - Zeleni

Pavel Gantar, Zares – socialno liberalni

Herman Mikuž, Društvo Temno nebo Slovenije

Aleš Pevc, Društvo za ozaveščanje in osebnostno rast Sonce

Vili Kovačič, Civilna iniciativa DavkoPlačevalciSeNeDamo

Andrej Magajna, Krščanski socialisti Slovenije

Martina Šumenjak, Zvezo društev za biomaso Slovenije

Rastko Plohl, Neodvisni sindikat Slovenije

); ; .'''+x[0]+'>');

.