Avtor: dr. Jerneja Jug Jerše, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, dne 8. may 2023, 15:05

Spoštovane bralke in bralci,

Ta zapis začenjam kar z voščilom in povabilom: Želim vam vesel dan Evrope in vas vabim, da se nam danes, 9. maja, med 12. in 20. uro pridružite na Kongresnem trgu na praznovanju dneva Evrope, osrednjega praznika miru in evropskega združevanja.

Naše okolje, zelena preobrazba in trajnostne prakse v vsakdanjem življenju so v ospredju letošnjega dogajanja. Udeležili se boste lahko mnogih delavnic, iger, pogovorov in prav posebnega zero waste lova na zaklad. Med drugim se boste lahko preizkusili v izdelovanju kozmetike in bonbonov brez embalaže, ustvarjali z odpadnim lesom, si izmenjali oblačila, imeli pa boste tudi priložnost za pogovor s strokovnjaki s področij krožnega gospodarstva, trajnostne mobilnosti in energetske prenove stavb.

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji je 3. maja 2023 z Ekologi brez meja podpisalo »zero waste« zavezo, s katero smo se zavezali, da bo letošnji dan Evrope prireditev z manj odpadki. Odločitev za to je bila logična in je kamenček v mozaiku ukrepov, s katerimi tudi Evropska komisija kot institucija prispeva k ciljem Evropske unije. 

Najpomembnejši cilj Evropske unije je postati prvo podnebno nevtralno gospodarstvo na svetu, kar smo leta 2020 zapisali v Evropski zeleni dogovor. Ta cilj želimo doseči do leta 2050. Z ukrepanjem ne smemo izgubljati časa, saj je znanost jasna, na to pa nas opozarjajo tudi vse bolj pogoste in uničujoče posledice segrevanja ozračja, izgube biodiverzitete in onesnaženja. Zato smo v Evropski komisiji pripravili obsežen paket zakonodaje “Pripravljeni na 55,” ki bi do leta 2030 zagotovil zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za najmanj 55 odstotkov v primerjavi z letom 1990.

Da bomo spremenili naš obstoječi način proizvodnje in rabe energentov, pridelave, industrije, potrošnje, prometa, so potrebne res velike spremembe. Razumljivo je, da o njih teče včasih burna razprava. Prav je tako: vsi, od evropskih institucij, držav, do podjetij, lokalnih skupnosti, znanosti, izobraževanja in nas vseh, imamo vlogo pri tem in moramo sodelovati. Da je ta pot nujna in prava, ne pravi le znanost. Ljudje pričakujejo spremembe in razumejo, da so ukrepi v dobrobit podnebja in okolja dobri za nas same, da bomo živeli bolj zdravo in to omogočili tudi drugim vrstam, s katerimi sobivamo na tem planetu.

To spoznavam tudi sama na številnih dogodkih in obiskih po slovenskih regijah, srečevanjih z ljudmi, občinami, podjetji, šolami, mladimi.

Odgovornost smo sprejeli tudi v Evropski komisiji: obvezali smo se, da bo naša institucija do leta 2030 postala podnebno nevtralna organizacija. Želimo biti vodilni pri tej preobrazbi in za zgled drugim. Z racionalizacijo poslovanja smo od leta 2005 za več kot tretjino zmanjšali emisije toplogrednih plinov, te napore pa še povečujemo. Mednje sodi tudi bistveno manjša poraba odpadkov pri vseh vidikih dela.

Zato smo ob letošnjem praznovanju dneva Evrope podpisali zero waste zavezo. Program in postavitev smo od vsega začetka zasnovali tako, da bo na praznovanju dneva Evrope odpadkov čim manj ter da bomo s pravilnim, ločenim zbiranjem materialov omogočili njihovo kroženje, reciklažo in ponovno uporabo. Upam, da nam bo uspelo. To je za nas dragocena učna izkušnja in povsem v duhu evropskega leta spretnosti, ki izpostavlja tudi veščine in spretnosti za prehod v zeleno in digitalno družbo. Posebej nas veseli, da so ta izziv z razumevanjem sprejele vse sodelujoče organizacije na prireditvi, sodelovalo pa bo tudi veliko posameznikov, ki trajnostni način življenja uresničujejo že zdaj, vsak dan. Prepričana sem, da se lahko od njih veliko naučimo in morda poiščemo navdih.

Podnebne spremembe in uničevanje okolja, ki ga med drugim povzroča tudi velika količina odpadkov, ogrožajo obstoj Evrope in sveta. Zato je ukrepanje nujno. A razsežnost okoljskih izzivov od nas zahteva, da združimo moči in prispevamo vsak po svojih zmožnostih. Pridružite se nam danes na Kongresnem trgu in spoznajte, kako lahko k temu prispevate tudi sami.

dr. Jerneja Jug Jerše, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji

Kolumne izražajo stališča avtorjev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali društva Ekologi brez meja.