Objavljeno dne

Zadnje čase je zopet zaokrožilo verižno elektronsko sporočilo, v katerem se namiguje, da kupujemo reciklirano mleko, proizvedeno iz mleka s pretečenim rokom. Po obrazložitev smo se obrnili na Ljubljanske mlekarne, že pred časom pa jo je objavila tudi Zveza potrošnikov Slovenije.

 

Ljubljanske mlekarne: "Vračanje izdelkov s pretečenim rokom trajanja nazaj v proizvodne obrate je zakonsko prepovedano, kar strogo preverjajo veterinarski inšpektorji. V Ljubljanskih mlekarnah natančno preverjamo vso vhodno surovino, to je surovo mleko, ki mora biti resnično sveže, čas od molže do sprejema v mlekarno pa mora biti čim krajši. Prav tako preverjamo, da vhodna surovina (mleko) ustreza vsem določilom kakovosti, ki so predpisani z veljavno zakonodajo v Evropski uniji. Za razliko od marsikatere druge tehnologije, ki omogoča izdelavo izdelkov iz slabše surovine, pa v mlekarni iz surovine slabe kakovosti ne moremo narediti nobenega izdelka. Zato sta kakovost surovine in nadzor nad kakovostjo tako zelo pomembna."

reciklirano_mleko

Glede številk na spodnji strani izdelka so v družbi Tetra Pak razložili, da tiskajo dizajne embalaže na več trakov hkrati, ki pa so za potrebe sledljivosti embalaže oštevilčeni. Na primer: 12 45 označuje, da je bil ta paket tiskan na tretjem traku v proizvodnji.

Informacijo o tem, da je sporočilo izmišljeno, je že leta 2010 objavila Zveza potrošnikov Slovenije tukaj.

);
;
.''');

.