Objavljeno dne 22. september 2012, 09:09

 

Knjiga – Daniel Goleman: Ekološka inteligenca

Daniel Goleman je psiholog in publicist, ki je slovenskim bralcem dobro poznan, saj lahko v slovenskem prevodu beremo tudi dve drugi njegovi deli – Emocionalna inteligenca in Socialna inteligenca. S knjigo Ekološka inteligenca, ki je izšla leta 2009, avtor nadaljuje ciklus različnih vrst inteligence in predstavlja pomembnost ozaveščenega nakupovanja. Ozaveščen potrošnik je namreč tisti potrošnik, ki lahko s svojo premišljeno izbiro vpliva na varovanje okolja in narave, tako da sporoča proizvajalcem, da se prilagodijo in začnejo skrbeti za ekološki način proizvodnje. Ko gledamo končno ceno nekega produkta, se moramo seveda zavedati, da je treba k tej ceni prišteti tudi tiste stroške, ki jih »plača« naše okolje v procesu proizvodnje in po končani življenjski dobi proizvoda.

 

Daniel Goleman, Ekološka inteligenca

Mladinska knjiga, zbirka Ogledalo, 2011, str. 228, 24,94 EUR

 

Knjiga – Vid Pečjak: Človek in ekološka kriza

Dr. Vid Pečjak je dolga leta poučeval psihologijo na Univerzi v Ljubljani in velja za enega najpomembnejših strokovnjakov na tem področju v Sloveniji. Napisal je vrsto del, ki sodijo v strokovno psihološko literaturo, poleg tega pa je napisal tudi vrsto leposlovnih del, ki se dotikajo žanra znanstvene fantastike. V delu Človek in ekološka kriza se avtor loteva razmerja med človekom in okoljem oziroma o njunem medsebojnem vplivu. Človek vpliva s svojim nepremišljenim ravnanjem na okolje, ta pa vedno bolj vpliva nanj v obliki različnih fizičnih in psihičnih obolenj.

 

Rešitev iz ekološke krize je tako po avtorjevem mnenju sprememba v vedenju posameznikov, kjer ključno vlogo odigra vzgoja, ki mora poudarjati celovit osebnostni razvoj ter razvijanje ustvarjalnega značaja in čuta. Za miselni preskok so zato pomembne tudi spremembe na širšem družbenem področju, v smislu drugačne etike in kulture družbe.

 

Vid Pečjak, Človek in ekološka kriza

Celjska Mohorjeva družba, 2010, str. 163, 22 EUR 

 

 

); ; .'''+x[0]+'>');

.