Objavljeno dne

V sklopu priprav na ponovno izvedbo velike prostovljske akcije Očistimo Slovenijo 2012 je organizacijska ekipa pripravila petmesečno ozaveščevalno kampanjo z naslovom Ekoglavce, ki poteka v vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah v času od oktobra do marca 2012. Eden glavnih ciljev projekta je spet ozaveščanje in trajno spreminjanje navad, ki je najbolj ključno pri mlajših generacijah.

 

V društvu menimo, da je vsebin s področja varovanja okolja in narave v programih izobraževalnih ustanov odločno premalo, hkrati pa ugotavljamo, da učitelji ob obilici drugega dela nimajo dovolj časa, energije ali informacij, da bi takšne vsebine sami pripravili. V društvu smo se zato odločili, da bomo zbrali in povezali obstoječe izobraževalno-ozaveščevalne vsebine s področja varovanja okolja in narave ter jih v obliki petih izobraževalnih sklopov pripravili za vzgojno-izobraževalne ustanove.

 

Gradivo je pripravljeno tako, da s konkretnimi primeri spodbuja razvijanje okoljske odgovornosti in poglobljenega znanja, tako da otroke in mladostnike spodbuja predvsem k aktivni uporabi pridobljenega znanja v vsakdanjem življenju.

 

Vsebine so prilagojene starosti otrok in mladostnikov od vrtca do srednje šole, tako da so mesečni tematski sklopi za vse starostne skupine sicer vsebinsko enaki, po zahtevnosti in metodah podajanja vsebin pa se med seboj razlikujejo.

 

V programu EKOGLAVCE ta trenutek sodeluje že več kot 50 vrtcev ter osnovnih in srednjih šol, prijave pa so z nekaterimi prilagoditvami še vedno možne na naslednji povezavi: https://docs.google.com/a/ocistimo.si/spreadsheet/viewform?formkey=dHdOLTVWNk02b3AxWEY2YlN1SDN2VkE6MQ

 

Vsebine po mesecih:

  • OKTOBER: »Raba naravnih virov ter preprečevanje nastajanja in ločevanje odpadkov«
  • NOVEMBER: »Embalaža«
  • DECEMBER: »Hrana«
  • JANUAR: »Kozmetika in oblačila«
  • FEBRUAR: »Divja odlagališča«
  • MAREC: »Priprava na zaključni kviz EKOGLAVCE ter interaktivna delavnica in čistilna akcija Očistimo Slovenijo 2012«
); ; .'''+x[0]+'>');

.