Objavila Jaka Kranjc in Aleš Pungerčar, dne 6. march 2019, 11:03

V sredo, 13. februarja, je v Državnem Svetu potekal posvet o prihodnosti ravnanja z odpadki v Sloveniji. Celotni naslov "Ureditev področja ravnanja z odpadki: od urgentne do sistemske ureditve" je že vnaprej dal vedeti, da bo govora tako o slabo zaceljeni rani ravnanja z odpadno embalažo kot o bolj celostnem okrevanju ravnanja z odpadki na splošno. Večina prispevkov na posvetu se je tikala vprašanja preoblikovanja izvajanja koncepta razširjene odgovornosti proizvajalca, saj je bilo to že davno prepoznano kot glavni vir težav. Z izjemo posameznih shem je bilo doseženo soglasje o tem, da je optimalni sistem tak z le eno shemo na odpadkovni tok. Več govorcev je predstavilo povezane novosti evropske zakonodaje, Ekologi brez meja pa smo po uvodnem delu, kjer smo predstavili naše videnje dobro zastavljenega sistema razširjene odgovornosti proizvajalca, pogled usmerili dlje v prihodnost. Ministrstvo za okolje je namreč predstavilo načrte, da embalažni krizi podobne težave trajno reši do poletja, tako da je razmišljanje samo o tem kratkovidno. Tako smo ponovno predstavili našo mantro pomembnosti dela na preprečevanju nastajanja odpadkov, oblikovanju za manj odpadkov, sploh v luči novih okoljskih ciljev in obvez.

 

V četrtek, 14. februarja, pa smo se udeležili posveta o “Termični izrabi nenevarnih odpadkov”. Iz Ministrstva za okolje in prostor so predstavili pravni okvir in statistične podatke na področju ravnanja z odpadki, Uroš Macerl pa slabe izkušnje Eko kroga in dolgoletno bitko z Lafargem. Vse ostale predstavitve so organizatorji namenili argumentiranju, zakaj sežigalnico potrebujemo. Predstavnik podjetja Gorenje Surovina je povzel možnosti za postavitev sežigalnice, predstavniki podjetij Toplarne Celje in sežigalnice iz Arnoldsteina so predstavili tehnološke postopke sežiganja odpadkov, dr. Hanns Moshammer pa je poudaril, da sežig odpadkov ne predstavlja bremena za okolje le ob upoštevanju vseh najvišjih standardov in tehnologij. Sledila je okrogla miza z diskusijo, kjer smo lahko še ostali predstavili svoja stališča. Večina udeležencev je iz različnih razlogov zagovarjala gradnjo sežigalnice, a smo ostali nevladniki nasprotovali mnenju, predstavili svoje pomisleke in tudi nekatere alternativne rešitve, ki so v skladu z ambicioznimi cilji EU in sprejetimi strategijami na ravni države. Zavedamo se, da je področje ravnanja z odpadki potrebno urediti in imamo ob tem priložnost, kot ena prvih držav na svetu, ambiciozne politike prenesti v prakso.  

 

posveti2019

foto: Urša Zgojznik

 

 Pišeta: Jaka Kranjc in Aleš Pungerčar