Avtor: Katja Sreš, dne 8. december 2016, 10:12

V zadnjih dneh smo v mrežo Zero Waste Slovenija sprejeli kar dve občini. Na pot do družbe brez odpadkov sta se podali občini Radovljica in Slovenske Konjice. 

Z večjim ozaveščanjem ter nadzorom, ukrepi preprečevanja odpadkov ter njihove ponovne uporabe, želijo v občini Radovljica do leta 2021 doseči 65 % ločenega zbiranja, do leta 2026 pa do 70 %. Občina ima že vzpostavljeno Središče ponovne rabe, v bodoče načrtujejo še postavitev uličnih zbiralnikov za tekstil in poskusno uvedbo zbiranja jedilnega olja. Še bolj nameravajo spodbujati ponovno uporabo ter organizirati sezonske izmenjave oblačil in športnih rekvizitov. Lokalno samooskrbo in kompostiranje spodbujajo z vodenjem in organiziranjem učnega bio vrta. V Radovljici trenutno nastane 334 kg odpadkov na prebivalca letno, od česar jih ločeno zberejo 48 %.

Radovljica

Radovljica je 7. slovenska občina na poti ZW (foto: Forget Someday)

V občini Slovenske Konjice trenutno ustvarijo 286 kg komunalnih odpadkov na prebivalca letno, od česar jih ločeno zberejo 71 %. Z večjim ozaveščanjem ter nadzorom, ukrepi preprečevanja, ponovne uporabe ter zagotavljanjem kar najboljših pogojev za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru, želijo v do leta 2021 doseči 74,3 % ločenega zbiranja, do leta 2026 pa 77 %. V središču mesta enkrat letno že poteka izmenjava igrač, malih gospodinjskih aparatov, knjig, opreme za dom, elektronske opreme in drugih predmetov. Komunlano podjetje spodbuja hišno kompostiranje, glede na razpoložljive podatke to počne približno 68 % gospodinjstev.   

sk-ulica

Prva štajerska Zero Waste občina (foto: Občina Slovenske Konjice)

Več podatkov o pridruženih občinah, njihovem trenutnem stanju in načrti za prihodnost si lahko preberete na spletni strani Zero Waste Slovenija

Povzetek: Katja Sreš