Zero waste v Sloveniji

Kaj je zero waste?

Mednarodna Zero Waste zveza (Zero Waste International Alliance) je leta 2004 sprejela prvo definicijo Zero Waste in jo leta 2018 še dopolnila tako, da se glasi:

Zero Waste: Ohranjanje vseh virov skozi odgovorno proizvodnjo, potrošnjo, ponovno uporabo in izrabo izdelkov, embalaže in snovi, brez sežiganja in izpustov v zemljo, vodo ali zrak, ki bi lahko ogrozili zdravje ekosistemov ali ljudi.

Zero waste je filozofija, ki se osredotoča na preprečevanje nastajanja odpadkov in zmanjševanje količine odpadkov, ki jih proizvajamo, ter hkrati spodbuja ponovno uporabo, recikliranje in kompostiranje materialov, da se zagotovi čim manjši vpliv na okolje. Cilj zero waste je doseči čim manjšo količino odpadkov, ki konča na odlagališčih ali sežigalnicah, saj te postopke spremljajo številni negativni učinki na okolje, vključno z onesnaževanjem zraka, tal in voda, prispevanjem k podnebnim spremembam ter ogrožanjem zdravja ljudi in živali.

Filozofija zero waste spodbuja trajnostni razvoj, ki temelji na premisleku o našem vedenju in potrošniških navadah ter o uporabi naravnih virov na trajnosten način. Poudarja tudi pomembnost sodelovanja posameznikov, podjetij in družbe kot celote pri doseganju ciljev nič odpadkov.

O mreži Zero waste Slovenija

Ekologi brez meja od leta 2014 vodijo nacionalno zero waste mrežo občin in potrjujejo ter spremljajo napredek v okviru njihove zero waste zaveze ali načrta. Promovirajo zero waste na nacionalnem nivoju ter vzpostavljajo platformo za sodelovanje in povezovanje s podjetji in politiko. V zero waste mrežo so vključeni tudi ponudniki turističnih storitev – organizatorji prireditev, namestitve in restavracije.

Kdo vodi mrežo Zero waste Slovenija?

Ekologi brez meja se zavzemamo za svet brez odpadkov, ki ga skušamo doseči z ozaveščanjem, aktivacijo in predvsem povezovanjem posameznikov, odločevalcev in organizacij. Naše poslanstvo je odkrivanje novih tem in zagotavljanje podatkov, s katerimi lahko vplivamo na spremembe politik in navad. Smo mnenjski voditelji na področju odpadkov, ki svoje napore usmerjamo predvsem v preprečevanje nastajanja odpadkov.

  • zero waste občine
  • popravila v vsako slovensko vas

Članstvo v mreži Zero Waste Europe

Zero Waste Europe je krovna organizacija, ki krepi vlogo skupnosti, da razmislijo o svojem odnosu do virov. Združuje 31 nacionalnih organizacij in skoraj 400 zero waste lokalnih skupnosti, ki so si že zastavile cilje, da bodo v naslednjih desetletjih zmanjšale količine nastalih odpadkov in mešanih ostankov ter zvišale deleže ločenega zbiranja. Cilji zero waste mreže presegajo recikliranje in so usmerjeni v preprečevanje nastajanja odpadkov, zapiranje snovnih krogov, ki prinaša nova delovna mesta, ob enem pa v celotnem sistemu opušča odpadke. Društvo Ekologi brez meja je slovenska nacionalna organizacija mreže Zero Waste Europe.

Nacionalne skupine so odgovorne za promocijo zero waste, upravljanje in nadzor mreže zero waste lokalnih skupnosti ter za sodelovanje in povezovanje s podjetji, politiko ter drugimi deležniki, ki imajo skupni cilj: postati družbe brez odpadkov.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...