ZW občine v Sloveniji

Slovenske občine na poti do Zero waste

Predstavitev mreže

V mreži je 16 občin (23% prebivalstva), ki so z načrtnim delom skupaj preprečile za vsaj 18.600 ton mešanih komunalnih odpadkov in s tem prihranile 4 milijona evrov.

Spodaj si lahko ogledate podatke in napredek po letih, zadnje skupno poročilo pa je tu: 2020

Vrhnika, Borovnica, Log-Dragomer

Občina Borovnica Občina Log-Dragomer Občina Vrhnika
Površina: 42,3 km²
Prebivalcev: 3.839
Datum pridružitve mreži: 8.9.2014
Površina: 11 km²
Prebivalcev: 3.465
Datum pridružitve mreži: 8.9.2014
Površina: 126,3 km²
Prebivalcev: 17.729
Datum pridružitve mreži: 8.9.2014

V teh treh občinah ravnanje z odpadki izvaja Komunalno podjetje Vrhnika in imajo skupen Zero Waste načrt.

Sklep in zaveze občin: Sklep o sprejemu Zero Waste 2020

Posodobljena Zero Waste strategija 2021-2030

Kazalniki

Ob vstopu 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Zaveza 2020
Delež ločenega zbiranja 76,13 % 80,58 % 81.25 % 82,81 % 83,45 % 83,35 % 83,40 % 82,93 % 80 %
Količina nastalih odpadkov 333,72 kg / preb. 337,46 kg / preb. 365,52 kg / preb. 352,38 kg / preb. 384,53 kg / preb. 372,29 kg / preb. 378,49 kg / preb. 368,21 kg / preb. 300 kg / preb.
Količina mešanih ostankov 80 kg / preb. 65,54 kg / preb. 68,52 kg / preb. 60,60 kg / preb. 63,69 kg / preb. 61,98 kg / preb. 62,83 kg / preb. 62,87 kg / preb. 70 kg / preb.
Letno poročilo / Poročilo za 2015
in program za 2016
Poročilo za 2016
in program za 2017
Podatki 2017, Poročilo enote DEPO Podatki 2018, Poročilo enote DEPO Podatki 2019, Poročilo enote DEPO za 2019 Poročilo enote DEPO za 2020
in plan dela za 2021
Poročilo enote DEPO za 2021 /
Srečanja odbora / maj 2015 november 2016 november 2017 / marec 2019 november 2020 maj 2021 /

Ljubljana

Mestna občina Ljubljana

Površina: 275 km²
Prebivalcev: 282.994
Datum pridružitve mreži: 8.9.2014

 
V Mestni občini Ljubljana ravnanje z odpadki izvaja Javno podjetje Voka Snaga.
Besedilo Zero Waste načrta: Zero Waste načrt – Ljubljana
Sklep Mestnega sveta: Sklep o sprejemu Zero Waste

Kazalniki

Ob vstopu 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Zaveza 2025 Zaveza 2035
Delež ločenega zbiranja 57 % 63 % 66 % 67 % 68 % 69 % 69,5 % / 78 % 80 %
Količina nastalih odpadkov 283 kg / preb. 296 kg / preb. 345 kg / preb. 366 kg / preb. 358 kg / preb. 378 kg / preb. 375 kg / preb. / 280 kg / preb. /
Količina mešanih ostankov 121 kg / preb. 108 kg / preb. 120 kg / preb. 109 kg / preb. 115 kg / preb. 105 kg / preb. 102 kg / preb. / 60 kg / preb. 50 kg / preb.
Letno poročilo / Poročilo za 2015
in 2016
Poročilo za 2016 Poročilo za 2017 Poročilo za 2018 Poročilo za 2019 in prvo polovico 2020 Poročilo za 2020 / / /
Srečanja odbora / NI december 2016 marec, oktober 2017 april 2018 april 2019 / maj 2021 / /

Rumeni karton ostaja zaradi načrtov MOL za sežig odpadkov in zamude s poročanjem.

Bled

Občina Bled

Površina: 72,3 km²
Prebivalcev: 8.203
Datum pridružitve mreži: 5.1.2015

V občini ravnanje z odpadki izvaja podjetje Infrastruktura Bled, d.o.o.
Besedilo Zero Waste načrta: Zero Waste Načrt 2015-2025_Bled
Sklep Občinskega sveta Bled: Sklep o sprejemu Zero Waste

Kazalniki Bled

Ob vstopu 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Zaveza 2020 Zaveza 2025
Delež ločenega zbiranja 64 % 69,5 % 67 % 66 % 67 % 77 % 71 % 70 % 75 % 80 %
Količina nastalih odpadkov 442 kg / preb. 448 kg / preb. 476 kg / preb. 490 kg / preb. 544 kg / preb. 552 kg / preb. 455 kg / preb. 457 kg / preb. 300 kg / preb. 300 kg / preb.
Količina mešanih ostankov 159 kg / preb. 137 kg / preb. 157 kg / preb. 166 kg / preb. 179 kg / preb. 180 kg / preb. 135 kg / preb. 137 kg / preb. 100 kg / preb. 75 kg / preb.
Letno poročilo / Poročilo za 2015 Poročilo za 2016 Poročilo za 2017 Poročilo za 2018 / Poročilo za 2020 Poročilo za 2021 / /
Srečanja odbora / junij 2015 september 2016 december 2017 / april 2019 december 2020 november 2021 / /

Gorje

Občina Gorje

Površina: 119,27 km²
Prebivalcev: 2.866
Datum pridružitve mreži: 5.1.2015

V občini ravnanje z odpadki izvaja podjetje Infrastruktura Bled, d.o.o.
Besedilo Zero Waste načrta: Zero Waste Načrt 2015-2025_Gorje
Sklep Občinskega sveta Gorje: Sklep o sprejemu Zero Waste

Kazalniki Gorje

Ob vstopu 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Zaveza 2020 Zaveza 2025
Delež ločenega zbiranja 64 % 76,1 % 73 % 75 % 75 % 80 % 75 % 73 % 75 % 80 %
Količina nastalih odpadkov 223 kg / preb. 232 kg / preb. 238 kg / preb. 244 kg / preb. 266 kg / preb. 275 kg / preb. 296 kg / preb. 271 kg / preb. 200 kg / preb. 200 kg / preb. /
Količina mešanih ostankov 80 kg / preb. 55 kg / preb. 65 kg / preb. 62 kg / preb. 67 kg / preb. 76 kg / preb. 73 kg / preb. 74 kg / preb. 70 kg / preb. 65 kg / preb.
Letno poročilo / Poročilo za 2015 Poročilo za 2016 Poročilo za 2017 Poročilo za 2018 / Poročilo za 2020 Poročilo za 2021 / /
Srečanja odbora / junij 2015 september 2016 december 2017 / april 2019 december 2020 november 2021 / /

Radovljica

Občina Radovljica

Površina: 119 km²
Prebivalcev: 18.892
Datum pridružitve mreži: 27.10.2016

V občini ravnanje z odpadki izvaja Komunala Radovljica
Besedilo Zero Waste načrta: Zero Waste načrt – Radovljica
Sklep Občinskega sveta: Sklep o sprejemu Zero Waste

Kazalniki

Ob vstopu 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Zaveza 2021 Zaveza 2026
Delež ločenega zbiranja 48 % 61 % 62 % 64 % 64 % 67 % 66 % 65 % 70 %
Količina nastalih odpadkov 334 kg / preb. 342 kg / preb. 342 kg / preb. 358 kg / preb. 367 kg / preb. 361 kg / preb. 367 kg / preb. 320 kg / preb. 300 kg / preb.
Količina mešanih ostankov 173 kg / preb. 133 kg / preb. 131 kg / preb. 127 kg / preb. 130 kg / preb. 120 kg / preb. 124 kg / preb. 112 kg / preb. 90 kg / preb.
Letno poročilo / / / Poročilo za 2018 Poročilo za 2019 Poročilo za 2020 Poročilo za 2021 / /
Srečanja odbora / / marec 2017 / november 2019 / december 2021 / /

Slovenske Konjice

Občina Slovenske Konjice

Površina: 98 km²
Prebivalcev: 14.479
Datum pridružitve mreži: 24.11.2016

V občini ravnanje z odpadki izvaja Javno Komunalno podjetje Slovenske Konjice
Besedilo Zero Waste načrta: Zero Waste načrt
Sklep Občinskega sveta: Sklep o sprejemu Zero Waste

Kazalniki

Ob vstopu 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Zaveza 2026
Delež ločenega zbiranja 71 % 72,56 % 73,82 % 74 % 73,58 % 76,06 % 75,36% / 77,05 %
Količina nastalih odpadkov 286 kg / preb. 301 kg / preb. 331 kg / preb. 315 kg / preb. 315 kg / preb. 335 kg / preb. 336 kg / preb. / 283,03 kg / preb.
Količina mešanih ostankov 84 kg / preb. 82 kg / preb. 81 kg / preb. 84 kg / preb. 83 kg / preb. 80 kg / preb. 83 kg / preb. / 64,96 kg / preb.
Letno poročilo / / Poročilo za 2017
in program za 2018
Poročilo za 2018
in program za 2019
Poročilo za 2019
in program za 2020
Poročilo za 2020
in program za 2021
Poročilo za 2021
in program za 2022

/ /
Srečanja odbora / / september 2017 marec 2018 april 2019 / februar 2021 februar 2022 /

Žalec

Občina Žalec

Površina: 117,10 km²
Prebivalcev: 21.503
Datum pridružitve mreži: 18.4.2018

V občini ravnanje z odpadki izvaja Simbio
Sklep Občinskega sveta: Sklep o sprejemu Zero Waste
Besedilo Zero Waste načrta: Zero Waste načrt, ukrepi in uvod

Kazalniki

Ob vstopu 2018 2019 2020 2021 Zaveza 2022 Zaveza 2027
Delež ločenega zbiranja 59,9 % 62,3 % 64,8 % 64,3 % 67,27 % 70 % 80 %
Količina nastalih odpadkov 345 kg / preb. 346 kg / preb. 392 kg / preb. 399 kg / preb. 434 kg / preb. 320 kg / preb. 300 kg / preb.
Količina mešanih ostankov 138 kg / preb. 130 kg / preb. 138 kg / preb. 144 kg / preb. 142 kg / preb. 120 kg / preb. 110 kg / preb.
Letno poročilo / Poročilo za 2018 Poročilo za 2019 Poročilo za 2020 Poročilo za 2021

/ /
Srečanja odbora / / junij 2019 nov 2020 dec 2021 / /

Kranj

Občina Kranj

Površina: 151 km²
Prebivalcev: 57.130
Datum pridružitve mreži: 20.10.2021

 width=

V občini ravnanje z odpadki izvaja Komunala Kranj
Sklep občinskega sveta: Sklep o sprejemu Zero Waste
Besedilo Zero Waste načrta: Zero Waste strategija in Zero Waste zaveza

Kazalniki

2019 2020 Zaveza 2031
Delež ločenega zbiranja 72 % 74 % 78 %
Količina nastalih odpadkov 378 kg / preb. 415 kg / preb. 330 kg / preb.
Količina mešanih ostankov 104 kg / preb. 138 kg / preb. 68 kg / preb
Letno poročilo / / /
Srečanja odbora / / /

Cilji zaveze so postavljeni na podlagi podatkov iz leta 2019, ko je bilo zadnje “normalno” leto.

Preddvor

Občina Preddvor

Površina: 87 km²
Prebivalcev: 3.780
Datum pridružitve mreži: 19.12.2021

 width=

V občini ravnanje z odpadki izvaja Komunala Kranj
Sklep občinskega sveta: Sklep o sprejemu Zero Waste
Besedilo Zero Waste načrta: Zero Waste strategija in Zero Waste zaveza

Kazalniki

2019 2020 Zaveza 2031
Delež ločenega zbiranja 61 % 53 % 82 %
Količina nastalih odpadkov 252 kg / preb. 217 kg / preb. 250 kg / preb.
Količina mešanih ostankov 99 kg / preb. 101 kg / preb. 45 kg / preb
Letno poročilo / / /
Srečanja odbora / / /

Cilji zaveze so postavljeni na podlagi podatkov iz leta 2019, ko je bilo zadnje “normalno” leto.

Jezersko

Občina Jezersko

Površina: 69 km²
Prebivalcev: 650
Datum pridružitve mreži: 18.11.2021

 width=

V občini ravnanje z odpadki izvaja Komunala Kranj
Sklep Občinskega sveta: Sklep o sprejemu Zero Waste
Besedilo Zero Waste načrta: Zero Waste strategija in Zero Waste zaveza

Kazalniki

2019 2020 Zaveza 2031
Delež ločenega zbiranja 57 % 76 % 81 %
Količina nastalih odpadkov 354 kg / preb. 323 kg / preb. 330 kg / preb.
Količina mešanih ostankov 152 kg / preb. 79 kg / preb. 68 kg / preb
Letno poročilo / / /
Srečanja odbora / / /

Cilji zaveze so postavljeni na podlagi podatkov iz leta 2019, ko je bilo zadnje “normalno” leto.

Naklo

Občina Naklo

Površina: 28 km²
Prebivalcev: 5.420
Datum pridružitve mreži: 18.11.2021

 width=

V občini ravnanje z odpadki izvaja Komunala Kranj
Sklep Občinskega sveta: Sklep o sprejemu Zero Waste
Besedilo Zero Waste načrta: Zero Waste strategija in Zero Waste zaveza

Kazalniki

2019 2020 Zaveza 2031
Delež ločenega zbiranja 72 % 77 % 82 %
Količina nastalih odpadkov 333 kg / preb. 349 kg / preb. 330 kg / preb.
Količina mešanih ostankov 93 kg / preb. 80 kg / preb. 68 kg / preb
Letno poročilo / / /
Srečanja odbora / / /

Cilji zaveze so postavljeni na podlagi podatkov iz leta 2019, ko je bilo zadnje “normalno” leto.

Šenčur

Občina Šenčur

Površina: 40 km²
Prebivalcev: 8.800
Datum pridružitve mreži: 22.12.2021

 width=

V občini ravnanje z odpadki izvaja Komunala Kranj
Sklep Občinskega sveta: /
Besedilo Zero Waste načrta: Zero Waste strategija in Zero Waste zaveza

Kazalniki

2019 2020 Zaveza 2031
Delež ločenega zbiranja 76 % 78 % 82 %
Količina nastalih odpadkov 369 kg / preb. 385 kg / preb. 330 kg / preb.
Količina mešanih ostankov 87 kg / preb. 84 kg / preb. 68 kg / preb
Letno poročilo / / /
Srečanja odbora / / /

Cilji zaveze so postavljeni na podlagi podatkov iz leta 2019, ko je bilo zadnje “normalno” leto.

Škofja Loka

Občina Škofja Loka

Površina: 146 km²
Prebivalcev: 23.340
Datum pridružitve mreži: 27.1.2022

 width=

V občini ravnanje z odpadki izvaja Komunala Škofja Loka
Sklep Občinskega sveta: Sklep o sprejemu Zero Waste
Besedilo Zero Waste načrta: Zero Waste strategija in Zero Waste zaveza

Kazalniki

2019 2020 2021 2022 Zaveza 2031
Delež ločenega zbiranja 72 % 73 % 73 % / 79 %
Količina nastalih odpadkov 274 kg / preb. 275 kg / preb. 280 kg / preb. / 300 kg / preb.
Količina mešanih ostankov 77 kg / preb. 73 kg / preb. 75 kg / preb. / 63 kg / preb
Letno poročilo / / Letno poročilo za 2021

/ /
Srečanja odbora / / / Zapisnik srečanja, nov 2022

/

Opomba: V letu 2022 je bila posodobljena metodologija pridobivanja podatkov, zato prihaja do odstopanj pri podatkih in ciljih iz Zero waste strategije.

Železniki

Občina Železniki

Površina: 12,6 km²
Prebivalcev: 2.962
Datum pridružitve mreži: 17.12.2021

 width=

V občini ravnanje z odpadki izvaja Komunala Škofja Loka
Sklep Občinskega sveta: Sklep o sprejemu Zero Waste
Besedilo Zero Waste načrta: Zero Waste strategija

Kazalniki

2019 2020 2021 2022 Zaveza 2031
Delež ločenega zbiranja 64 % 67 % 67 % / 76 %
Količina nastalih odpadkov 203 kg / preb. 190 kg / preb. 190 kg / preb. / 200 kg / preb.
Količina mešanih ostankov 73 kg / preb. 63 kg / preb. 62 kg / preb. / 49 kg / preb
Letno poročilo / / Letno poročilo za 2021 /
Srečanja odbora / / / Zapisnik srečanja, nov 2022 /

Opomba: V letu 2022 je bila posodobljena metodologija pridobivanja podatkov, zato prihaja do odstopanj pri podatkih in ciljih iz Zero waste strategije.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...