Evropski zero waste certifikat

O certifikatu

Občinam pomagamo izboljšati in poenostaviti ravnanje s komunalnimi odpadki in viri, da bi prispevali k boljši kakovosti življenja prebivalcev, izboljšali stanje okolja in optimizirali stroške. Preprečevanje odpadkov in preudarno ravnanje z njimi pomembno prispeva k učinkoviti rabi virov, saj so odpadki vir sekundarnih surovin, hkrati pa je sistem ravnanja z odpadki pomemben gradnik sistema krožnega gospodarstva.

Občine, ki se odločijo za ukrepanje na področju odpadkov, sprejmejo zavezo Zero waste, ki vključuje prostovoljne dolgoročne cilje na področjih: 

  • zmanjševanja količin nastalih odpadkov,
  • višanja deležev ločeno zbranih odpadkov in
  • zmanjševanja količin mešanih ostankov odpadkov.

preko spodbujanja in vpeljevanja praks, kot so:

  • preprečevanje nastajanja odpadkov,
  • ponovna uporaba in recikliranje,
  • oblikovanje za krožno uporabo in zapiranje snovnih zank.

S tem se v lokalnih skupnostih postopno znižujejo potrebe po odlaganju in sežiganju odpadkov ter s tem povezani stroški, pa tudi izpusti toplogrednih plinov zaradi transporta in odstranjevanja odpadkov. 

Nacionalni Zero waste mreži se lahko pridruži vsaka občina, ne glede na to, kako visoke deleže ločenega zbiranja in recikliranja trenutno dosega. Pomembno pa je, da si z zavezo, ki jo sprejme občinski svet, zastavi dolgoročne merljive cilje in ukrepe ter da njihovo doseganje nenehno spremlja. 

Zero waste občine so živi zgledi krožnega gospodarstva, njegove izvedljivosti ter njegovih okoljskih, gospodarskih in poklicnih koristi.

Karmenu Vella, nekdanji komisar EU za okolje, pomorstvo in ribištvo

To je pot in če nimaš nobenega cilja, nima smisla, da greš na pot. Na tej poti smo naredili ogromno.

Peter Torkar, župan občine Gorje (prva evropska certificirana zero waste občina skupaj z občino Bled)

Kdo stoji za certifikatom?

Neodvisni certifikat, ki ga oceni tretja oseba, izbrana s strani Mission Zero Academy (MiZA), temelji na več kot 10 letih strokovnega znanja in izkušenj na terenu, ki jih izvaja Zero Waste Europe preko svojega programa Zero Waste Cities in mreže svojih članov. 

MiZA je krovna evropska organizacija, ki izdaja evropski certifikat mestom oz. občinam, ki izkazujejo rezultate na področju zmanjševanja odpadkov in krožnega gospodarstva (glede na obvezne in točkovne kriterije). Hkrati pa MiZA s pomočjo lokalnih strokovnjakov vodi zainteresirane občine skozi proces pridobivanja certifikata in nudi podporo pri vpeljevanju zero waste praks. 

Certifikat predstavlja robusten sistem, katerega cilj je spodbujati lokalne rešitve po vsej Evropi, in opogumiti občine, da se zavežejo bolj ambicioznim ciljem ter uvedejo učinkovite politike na področju ravnanja z odpadki. Temelji na metodologiji in strokovnem znanju o zero waste.

Širša slika

Zero waste gibanje sestavljajo zero waste mreže iz različnih celin pod okriljem krovne organizacije GAIA (Global Anti-Incinerator Alliance). Formalno delujejo kot tri registrirane neprofitne organizacije – GAIA Filipini, GAIA ZDA in Zero Waste Europe, ki združuje 33 nacionalnih organizacij in preko 450 zero waste lokalnih skupnosti (2022). Nacionalne organizacije so odgovorne za izmenjavo informacij in dobrih praks znotraj mreže ter za spremljanje delovanja in doseganja zastavljenih rezultatov zero waste občin v posamezni državi. Nacionalna zero waste organizacija za Slovenijo smo Ekologi brez meja preko programa Zero waste Slovenija.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...