Koristne vsebine

Za navdih in pomoč pri izvajanju načrtov za preprečevanje in zmanjševanje odpadkov v vaši občini z veseljem delimo dobre prakse – lokalne in tuje, smernice za vključevanje zero waste pristopa, poročila, ki pričajo o prednostih zero waste koncepta ter druge vire za širše poznavanje področja in prepoznavanja pomembnosti ukrepanja za trajnostno prihodnost. 

Prevedene študije primerov

Ljubljana (Slovenija)

Leta 2014 je Ljubljana postala prva evropska prestolnica, ki se je podala na pot do zero waste. Mesto je uspelo pomnožiti ločeno zbiranje organskih odpadkov in zmanjšati količino odpadkov, poslanih na odlaganje, za 95 %, hkrati pa ohraniti stroške ravnanja z odpadki med najnižjimi v Evropi.

Vrhnika (Slovenija)

Vrhnika, Log-Dragomer in Borovnica so se med prvimi občinami pridružile zero waste mreži in že pred tem uvedle prvi model ločenega zbiranja v Sloveniji. Med drugim so dokazale, kako pomembna je vloga skupnosti za dosego pozitivnih sprememb na področju zmanjševanja odpadkov in tako leta 2019 zbrale več kot 80 % ločenih frakcij.

Contarina (Italija)

Javno podjetje Contarina opravlja storitve na območjih Priule in Trevisa v severni Italiji, ki sta v preprečevanju nastajanja odpadkov ter recikliranju najuspešnejši na širšem evropskem območju. Skrivnost Contarine, kako reciklirati dvakrat več odpadkov od evropskega povprečja ter proizvesti petkrat manj mešanih komunalnih odpadkov, boste izvedeli v tej študiji primera.

Parma (Italija)

Parma se nahaja v Emiliji-Romanji, regiji, ki proizvede največ odpadkov v Italiji, v povprečju 636 kg odpadkov na prebivalca v letu 2014. Parma s 190.284 prebivalci ni bila v boljšem položaju kot preostala regija: ločeno zbiranje je stagniralo na okoli 45 % in količine nastalih komunalnih odpadkov so bile velike. To je privedlo do tega, da je provinca leta 2012 predlagala gradnjo sežigalnice, ki je bila kasneje zaradi menjave župana umaknjena in preusmerjena v drugačno strategijo ravnanja za odpadki. V samo štirih letih so dokazali, da je prehod s tradicionalnega ravnanja z odpadki na zero waste možen. Ključni dejavniki njihovega uspeha so politična volja, vključenost civilne družbe in strategija, ki temelji na zmanjšanju mešanih komunalnih odpadkov.

Besançon (Francija)

Mestu Besançon, ki se nahaja v vzhodni Franciji in ima z okolico 225.000 prebivalcev, je v šestih letih uspelo razviti obsežen sistem decentraliziranega kompostiranja, ki pokriva 70 % prebivalstva, in znatno zmanjšati količino odloženih odpadkov ter znižati stroške ravnanja z odpadki. In to kljub temu, da nimajo sistema za ločeno zbiranje bioloških odpadkov.

Priročniki s smernicami za vključevanje zero waste koncepta na lokalni ravni

Krovni načrt za zero waste

Vizija krožnega gospodarstva za Evropo – konkretni scenariji in načrti za zero waste v vaši
občini, ki bralcem ponuja več izhodišč za odgovor na vprašanje, kje začeti pri uvajanju zero waste strategije.

10 orodij za občine na poti do zero waste

Orodja vključujejo vodilna načela zero waste koncepta, 10 jasno razloženih korakov pri oblikovanju načrta za zero waste na občinski ravni in kritičen pregled nekaterih mitov in izmišljotin, povezanih konceptom.

V sklopu tega priročnika je nastal tudi kalkulator potencialnih prihrankov, da si lahko lažje predstavljate koristi, ki jih sprejetje zero waste politik lahko prinese.

Priročnik za zero waste občine

Vsebuje priporočila za vzpostavitev, izvajanje in spremljanje programa zero waste na občinski ravni.

Kako postati zero waste občina

Zajema opis enotnega postopka, ki občini omogoči, da se pridruži nacionalni in evropski mreži lokalnih skupnosti na poti do družbe brez odpadkov.

Smernice in gradiva za vključevanje zero waste koncepta v turizmu

Prikazujejo konkretne ukrepe za organizatorje prireditev in druge ponudnike turističnih storitev.

Poročila, ki vključujejo zero waste pristop

Prvo poročilo evropskih zero waste občin (The state of zero waste municipalities 2020)

Vključuje zgodovinski pregled gibanja, razlago pomena zero waste na lokalni ravni, različne kazalnike in primerjave med evropskimi državami, dobre prakse in še več.

Okrevanje in potencial novih delovnih mest zero waste sistemov (Zero waste and economic recovery - The job creation potential of zero waste solutions)

Glede na rezultate poročila so ekonomski cilji usklajeni z okoljskimi in strategije ravnanja z odpadki, ki ustvarjajo največ delovnih mest, prinašajo tudi najboljše rezultate z manjšimi vplivi na okolje.

Putting second-hand first to create local jobs

Poročilo, ki vam pomaga spoznati ključna načela, ki bi morala biti v ospredju vsake strategije s področja ponovne uporabe; koristi, ki jih te strategije lahko prinesejo občini in
primere, kako se podobne politike uspešno izvajajo po vsej Evropi.

Dodatni viri za širše poznavanje področja

Krožno gospodarstvo v luči prihodnjega slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije

Kratek pregled zgodovine krožnega gospodarstva, stanja prehoda v Sloveniji in pričakovanja NVO o bodočem razvoju.

Zero waste priročnik za lokalne odločevalce v Sredozemlju (Zero Waste In The Mediterranean - A guide on developing a zero waste strategy for local municipalities in the region)

Predstavlja strategije zero waste ter najboljše prakse v sredozemskih mestih in lokalnih skupnostih in je na voljo v kar 4 jezikih (angleškem, francoskem, španskem in arabskem).

Sustainable Finance for a Zero Waste Circular Economy

Poročilo obravnava trenutno pomanjkljivo jasnost koncepta ZWCE (Zero Waste Circular Economy) in zagotavlja jasna merila o aktivnostih, ki jih je treba vključiti in jim dati prednost pod okriljem trajnostnega financiranja ob upoštevanju socialnih, gospodarskih, podnebnih in okoljskih koristi.

Zero Waste Circular Economy - A Systemic Game-Changer to Climate Change

V poročilu navajajo, da je učinkovito upravljanje virov ključnega pomena za ohranjanje globalnega segrevanja pod 1,5 stopinje celzija. Dejansko potrebujemo veliko globlji in širši pogled na delovanje našega gospodarstva, zlasti analizo naših proizvodnih in potrošniških navad.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...