Smernice in gradiva

Smernice za zero waste hotele in restavracije

Odpadki v turizmu so resen okoljski problem, še posebej na območjih z visoko koncentracijo turističnih aktivnosti in privlačnimi naravnimi znamenitostmi. Dnevna potrošnja različnih izdelkov porablja naravne vire in energijo za njihovo pridelavo ali izdelavo ter transport. Ko postanejo odpadki, pa so povezani z onesnaževanjem voda, prsti in izgubo biotske pestrosti

Vse strategije, ki se izvajajo med uvajanjem Zero Waste koncepta v prakso, temeljijo na preučevanju in analizi konkretnih podatkov in na osnovi dejanskega stanja v hotelu ali restavraciji. Le tako so lahko dovolj prožne, da poleg okoljskih, dosegajo tudi cilje glede učinkovitosti mikrogospodarstva na ravni konkretnega podjetja.

Uvajanje Zero Waste koncepta v hotele in restavracije ima tri osnovne cilje:

1) Ekonomski cilji: Razvoj operativnega načrta upravljanja, katerega namen je doseči prihranke z izboljšanjem učinkovite rabe energije, zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov, zmanjševanjem porabe vode in zmanjševanjem količin nastalih odpadkov.

2) Cilji usposabljanja: V sistem usposabljanja in izobraževanja ponudnika storitev so vključeni vsi akterji (zaposleni, gostje in dobavitelji). Usposabljanje temelji na vključevanju vseh vidikov trajnosti in spodbuja aktivno udeležbo gostov in zaposlenih.

3) Družbeni cilji: V neposrednem okolju ustvariti takšno vzdušje, ki spodbuja ozaveščenost javnosti glede dobrih okoljskih praks preko uspešnega uvajanja sprememb za goste, zaposlene in dobavitelje.

Pričujoče smernice ponudnikom namestitev tako ponujajo konkretne korake, kako se vključiti v prehod v krožno gospodarstvo, kar jim zagotavlja:

• nižje stroške poslovanja,
• večje zadovoljstvo in večji delež stalnih gostov,
• višjo kakovost, boljšo prepoznavnost,
• ugled okoljsko in družbeno odgovornega podjetja,
• možnost za ustvarjanje višje cene.

Povezavo na publikacijo vam bomo poslali na vaš e-naslov:

Turizem, krožno gospodarstvo in odpadki

Evropsko gospodarstvo se sooča z delovanjem v vedno bolj tveganem okolju, kjer so cene in dobava primarnih surovin vedno bolj nepredvidljive. Kot odziv na te izzive je Evropska unija sprejela dolgoročno strategijo, katere cilj je prehod v krožno gospodarstvo, kjer naravne vire čim dlje ohranjamo v proizvodnji in potrošnji. Materiali, ujeti v odpadkih, so zato eden pomembnih gradnikov krožnega gospodarstva, ki ga Slovenija že prenaša v strateške razvojne dokumente. V strategiji pametne specializacije je med razvojnimi prioritetami tudi trajnostni turizem.

Turizem je ena večjih globalnih industrij, ki ustvarja nova delovna mesta, prihodke iz izvoza in spodbuja razvoj infrastrukture. V Sloveniji turizem ustvari skoraj 13 odstotkov BDP. Po drugi strani gre za industrijo, ki porabi veliko energije in drugih virov ter ustvari znatne količine odpadkov. Glede na pomen industrije ter njene vplive na okolje je presenetljivo, da je o odpadkih v turizmu na voljo zelo malo strokovne literature. Visoki standardi ravnanja z njimi bi morali postati obvezen del infrastrukture, ki lahko pomembno prispeva tudi k prehodu v krožno gospodarstvo.

Z vidika trajnosti bi moralo uvajanje izboljšanih načinov ravnanja z odpadki predstavljati osrednji del zelenih strategij sektorja. Tako lahko pripomore k pomembnim prihrankom poslovanja, ki pa so odvisni tudi od lokacije in zakonodaje. Poleg neposrednih prihrankov učinkovito ravnanje z odpadki prinaša še druge prednosti: boljša javna podoba, manjše emisije toplogrednih plinov, nižji stroški nabave ter boljša povezanost z lokalnim okoljem.

naslovnica zw turizem analiza
Povezavo na publikacijo vam bomo poslali na vaš e-naslov:

Gradiva so nastala v sklopu projekta Zero Waste turizem iz sredstev Sklada za podnebne spremembe, ki ga sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor. 

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...