Kaj je ZW prireditev

Kakšne nazive lahko prejme prireditev oz. dogodek?

Ob izpolnjevanju točno določenih meril lahko prireditev pridobi naziv:

  • Zero Waste prireditev ali
  • Prireditev z manj odpadki

Razlika je v tem, koliko odpadkov organizator uspe preusmeriti v snovno izrabo (oz. ločeno zbrati). Pri Zero Waste prireditvi mora biti dosežena stopnja 90 % preusmerjenih odpadkov.

Kakšna so merila za Zero Waste prireditev?

Taka prireditev mora izpolnjevati naslednja merila:
1. Sprejet cilj nič odpadkov na odlagališča, v sežig ali v okolje
2. Sprejeta korporativna Zero Waste politika.
3. Doseženo preusmerjanje 90 % ali več odpadkov stran od odlagališč in sežiga na način, kot to določajo načela ZWIA.
4. Spoštovanje nacionalne, regionalne in lokalne zakonodaje ter predpisov o odpadkih in recikliranju.
5. Pisna zaveza k nenehnemu zniževanju mešanih ostankov odpadkov, ki so usmerjeni na odlagališča ali v sežig za vsaj 1 % letno.
6. Zaveza Zero Waste mora biti pisno poslana nacionalni ZW organizaciji v obliki, primerni za objavo na spletnih straneh.
7. Vsakoletno poročanje nacionalni organizaciji, ki vključuje podatke za spremljanje doseganja ciljev. Podatki so javni in objavljeni na spletni strani nacionalne organizacije.

Pri vsem so osnovno vodilo merila organizacije Zero Waste International Alliance.

Kakšni so pogoji za “Prireditev z manj odpadki?”

V poštev pride za organizatorje večjih in ponavljajočih se prireditev, ki še ne izpolnjujejo pogojev Zero Waste, želeli pa bi jih doseči.

Merila za Prireditve z manj odpadki so naslednja:
1. Oblikovanje zaveze, ki jo podpiše najvišji organ organizatorja.
2. Priprava načrta vključevanja vseh sodelujočih deležnikov.
3. Jasna določitev ciljev in kazalnikov ter način spremljanja rezultatov.
4. Priprava načrta komuniciranja zaveze in ciljev pred, med in po prireditvi.
5. Oblikovanje ustrezne nabavne politike.
6. Določitev ukrepov preprečevanja, ponovne uporabe, ločenega zbiranja in nadaljnje koristne rabe zbranih materialov.
7. Spremljanje dosežkov in nenehno prilagajanje sistema tako, da bodo pogoji za naziv Zero Waste prireditev čim prej doseženi.
8. V procesu je obvezno sodelovanje z Zero Waste Slovenija, saj je za uspešno načrtovanje, izvedbo in evalvacijo potrebnih več premislekov, korakov in povezovanja različnih deležnikov.

Katere prednosti prinaša Zero Waste prireditvi oz. dogodku?

Konkretne prednosti uvajanja načel Zero Waste na prireditvah so:

  • nižji operativni stroški
  • večji ugled prireditev
  • konkurenčna prednost
  • lažji dostop do virov financiranja
  • zanimivejši sodelovalni pogoji s sponzorji.

Kdaj točno lahko prejme prireditev ali dogodek naziv (eden ali drugi)?

Prireditev prejme naziv, ko so izpolnjeni pogoji. V praksi je največkrat tako, da se v letu, ko organizator izkaže namero za pridobitev naziv, pripravi načrt, cilji in ukrepi, naziv pa se lahko podeli šele po evalvaciji, ki potrdi učinkovitost izvajanja ukrepov in doseženo stopnjo snovne izrabe.

Ali je pri Zero Waste prireditvah dovolj ločeno zbiranje odpadkov oz. recikliranje?

Zero Waste si kot cilj zastavlja opuščanje odpadkov, zato ne gre zgolj za ločeno zbiranje in recikliranje, pač pa za nenehno iskanje načinov učinkovite rabe virov. Bistveni so ukrepi preprečevanja, ki znižujejo tako količine kot vsebnost nevarnih snovi v odpadkih. Sledi iskanje možnosti ponovne uporabe, šele nato ločeno zbiranje, recikliranje in kompostiranje.

Kako okvirno potekata načrtovanje in izvedba Zero Waste prireditve oz. Prireditve z manj odpadki?

Ali je na poti do naziva Zero Waste prireditev ali Prireditev z manj odpadki nujno sodelovanje z ekipo Zero Waste Slovenija?

Da. Ko koncept Zero Waste postaja prepoznavnejši, pogosto prihaja do zelenega zavajanja. Med vlogami nacionalne organizacije je tudi nadzor nad spoštovanjem Zero Waste načel. Zato mora biti nacionalna organizacija vključena v postopke povsod tam, kjer končni cilj vključuje javno uporabo imena Zero Waste. V praksi to pomeni, da posnetek stanja, predlog ukrepov in evalvacijo izvede nacionalna organizacija.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...