17
Mar
2020

10 orodij za občine na poti do zero waste

Po vsej Evropi se krepi zavedanje, da se je treba posvetiti našim sedanjim vzorcem potrošnje in proizvodnje ter preiti od linearnega gospodarstva v bolj krožno, v katerem vrednost snovi in virov ostaja v lokalni skupnosti, namesto da bi jih zametavali. Vendar moramo vsi storiti več, če želimo uspešno spremeniti družbene vzorce, tako da bomo zmanjšali uničujoči vpliv trenutnih potrošniških navad in proizvodnih metod na naravno okolje in podnebje. Vizija in metodologija zero wasta ponujata oprijemljive in dostopne strategije, ki pripomorejo k doseganju teh ciljev, obenem v skupnosti krepijo občutek odgovornosti in povezanosti pri doseganju skupnega cilja. Politike zero waste tudi neposredno pripomorejo k znižanju stroškov lokalne skupnosti; prihranke lahko uporabimo za znižanje stroškov ali povečanje kakovosti javnih storitev.

Zero waste načela

Organizacije Hnuti DUHA, Ekologi brez meja in Zero Waste Europe smo pripravile sklop 10 orodij, katerih cilj je predstaviti nekaj ključnih načel današnjega zero wasta. Ta orodja obsegajo koncept zero waste, njegova vodilna načela, 10 jasno razloženih korakov pri oblikovanju načrta za zero waste na občinski ravni in kritičen pregled nekaterih mitov in izmišljotin, povezanih z zgodbo zero wasta.

Ogled in prenos priročnika

Praktične aktivnosti

Dodali smo tudi nekaj praktičnih aktivnosti, da bi imeli bralci priložnost raziskati in upravljati ključne informacije v zvezi z uvajanjem strategij zero waste na lokalni ravni. Orodja za oceno odpadkov pomagajo opredeliti in pojasniti potrebne korake in pomembnost analize ostankov gospodinjskih odpadkov v občini. Dostop do teh podatkov in njihovo razumevanje sta ključno za občine, saj tako lahko oblikujejo učinkovite zero waste načrte po svoji meri, ki bodo kar najbolj gospodarni.

Spletni kalkulator

Spletni kalkulator ponuja uporabnikom tudi odlično priložnost za eksperimentiranje z različnimi nabori podatkov o prednostih zero waste strategij na lokalni ravni. Uporabniki lahko vidijo, kako raven povečanega recikliranja in ločenega zbiranja vpliva na raven nastajanja odpadkov, stroške, ki bi jih občina prihranila, pa tudi zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki so najmočnejši dejavnik podnebnih sprememb. Ta sklop orodij je zasnovan kot izhodišče za tiste, ki jih zanimata zero waste in njegovo izvajanje na lokalni ravni, pa tudi za občine, ki že izvajajo strategije zero waste, vendar jih želijo še optimizirati in izboljšati.

Preizkusite spletni kalkulator prihrankov

Ne glede na to, ali ste občinski uradnik, strokovnjak za ravnanje z odpadki, akter civilne družbe, lastnik podjetja ali prebivalec, boste ugotovili, da se zero waste tiče tudi vas. Upamo, da vas bo ta sklop orodij opremil s potrebnimi veščinami in znanjem, da stopite na pot zero wasta.

Za dodatne informacije in napotke o tem, kako oblikovati in izvajati lokalno strategijo zero waste v svoji občini, lahko uporabite Zero Waste Europe’s Masterplan. Ta prinaša več podrobnosti in vpogled v specifiko zero waste ter sprejemanje učinkovitih strategij za zmanjševanje in preprečevanje odpadkov.

Seveda se vedno lahko obrnete tudi na Ekologe brez meja, ki smo nacionalna organizacija evropske mreže zero waste. Čeprav se včasih zdi, da je v Sloveniji z odpadki vse narobe, smo v mnogih pogledih prav napredni — vešč bralec bo npr. opazil, da nekaj tipičnih ukrepov na poti do zero waste že nekaj časa izvajamo po vsej Sloveniji. Lahko smo ponosni na vse uspehe in dosežke, saj pomenijo tudi, da bodo naslednji koraki lažji. Prvih nekaj občin jih že koraka; pridružite se jim!

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...