Objavljeno dne 11. april 2016, 09:04

Zadnje čase se morda zdi, da razvojni modeli rastejo kot gobe po dežju. Večina je sicer konceptualno starejših — na primer krožno gospodarstvo je bilo prvič omenjeno leta 1989 — a zmeda zato ni nič manjša. V nadaljevanju poskušamo te pojme jasneje orisati in razvrstiti.

 

Vsi pojmi predstavljajo kompleksne in široke koncepte z več niansami, a namen tega članka ni izčrpnost, le oris in prikaz razmerij. Bolj kot beremo o njih, bolj sorodno izpadejo. Več lahko izveste na posameznih povezavah.

 

Krožno gospodarstvo je alternativa trenutnemu linearnemu modelu “od zibke do groba”. Izdelkom in materialom ohranja dodano vrednost, kakor dolgo je to mogoče, nato pa jih zajame, oplemeniti in vrne v uporabo. Zgleduje se po naravnih sistemih, ki ne poznajo odpadkov, so snovno izjemno učinkoviti in ne onesnažujejo.

 

Zeleno gospodarstvo je odziv na zahteve današnjega časa in zajema od učinkovitega prilagajanja na spremembe, večjega ohranjanja naravnih virov ob istočasnem zagotavljanju razvojnih možnosti, do izzivov z vidika zdravja, znanja in zaposlovanja, preprečevanja energetske revščine in drugih.

 

Modro gospodarstvo je vizija, v katerem je najboljše za zdravje in okolje hkrati najcenejše, osnovne življenjske potrebe pa so brezplačne zaradi učinkovitega lokalnega sistema proizvodnje in potrošnje.

glosar

 

Modro gospodarstvo* se v Evropi sočasno uporablja za trajnostno gospodarstvo na področju obmorskih in pomorskih dejavnosti.

 

Zero Waste (brez odpadka) ima sicer uradno definicijo, a na kratko ga lahko orišemo z: Zero Waste je filozofija, strategija in nabor praktičnih orodij namenjenih ukinitvi odpadkov, ne ravnanju z njimi. (So)sežiganje pri tem nima mesta (princip "no burn, no bury").

 

Industrijska simbioza predstavlja tesnejše, lokalno sodelovanje med podjetji, kjer ta medsebojno izkoriščajo lastne odpadke in stranske proizvode. Tako skupaj zapirajo snovni krogotok in si večajo konkurenčnost.

 

"Od zibke do zibke" je način oblikovanja izdelkov, ki smatra materiale kot naravna in tehnološka hranila, ki morajo v sistemu vedno krožiti in to brez negativnih posledic za zdravje ali okolje. Tako si prizadeva za učinkovito izrabo in odpravo odpadkov.

 

Biomimetika in biomimikrija sta enakovredna izraza za posnemanje naravnih procesov. Značilna je za večino obravnavanih pojmov.

 

Vam to ni dovolj? V tem članku si lahko preberete o še več gospodarskih modelih manj ali bolj povezanih s trajnostnim razvojem. 

 

Piše: Jaka Kranjc