Objavljeno dne 9. july 2015, 11:07
Tudi Društvo Ekologi brez meja je uvrščeno na seznam organizacij, ki delajo v javnem interesu. To pomeni, da smo tudi mi upravičeni do 0,5% dohodnine.