Objavljeno dne 14. september 2012, 13:09

Projekt Očistimo Slovenijo 2012 se je uspešno zagnal, kadrovsko pa še vedno potrebujemo nove moči. Vas mika delo v kateri izmed  skupin?  Več o projektu pa najdete na www.ocistimo.si, kamor smo se preselili za čas do marca.


IT podpora potrebuje
1.  2 osebi za  pomoč pri urejanju spletih vsebin in odpravljanju napak (za nemoteno delovanje informativnih kanalov – spletne strani, prijave na akcijo, podpora prijavi odlagališč v register)

Lokalna organizacija akcije potrebuje
1. Pomoč pri delu s podatki 
– pregled prijav na akcijo, vnašanje v zemljevid, vnašanje in posredovanje podatkov, preverjanje stanja
2. Občinski koordinatorji akcije v več slovenskih občinah – koordinator je ključna oseba pri komuniciranja med krovno organizacijo in lokalno skupnostjo, je v kontaktu z občino, komunalo, šolami in društvi. Skrbi, da vse aktivnosti v občini potekajo gladko 
(trenutno stanje: http://v1.geopedia.si/#T2024_L12432_F71_s9_b4_vL)

Občine, kjer občinski koordinator še ni znan: Braslovče, Celje, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobje, Dobrna, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Dolenjske Toplice, Domžale, Dornava, Dravograd, Duplek, Gornja Radgona, Gornji Grad, Hajdina, Hodoš, Horjul, Idrija, Juršinci, Kočevje, Komen, Kostel, Kozje, Laško, Lendava, Litija, Lovrenc na Pohorju, Luče, Lukovica,Majšperk, Makole, Medvode, Mengeš, Mežica, Miklavž na Dravskem polju, Mirna, Mislinja, Moravče, Mozirje, Nazarje, Osilnica, Podvelka, Prebold, Prevalje, Ptuj, Puconci, Rače – Fram, Radeče, Radenci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Semič, Šentilj, Šentjernej, Šentrupert, 
Sevnica, Sežana, Škofljica, Slovenska Bistrica, Šmarje pri Jelšah, Šmartno pri Litiji, Sodražica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slov. goricah, Sveti Tomaž, Tišina, Tržič, Velika Polana, Velike Lašče, Vipava, Vrhnika, Vransko, Vrhnika, Žalec, Žetale, Žirovnica, Zreče

3. Regijski koordinatorji akcije – Goriška regija, Savinjska regija
4. Pomoč pri pregledu in popisu divjih odlagališč po celi Sloveniji
5. 2 osebi za pomoč pri načrtovanju logistike

 

Skupina za pokrovitelje potrebuje
1. Asistent vodje 
– administrativno delo (baze podatkov, analiza dosežkov…), 20 ur/tedensko
2. Tržnike - pridobivanje finančnih in materialnih sredstev za organizacijsko in izvedbeno plat projekta 
3. Vodja medijskih dogovorov – pregled nad izvajanji dogovorov

 

Komunikacijska skupina potrebuje
1. Asistent vodje
 – pomoč pri pripravi press besedil, posodabljanje gradiv, komunikacijska podpora aktivnostim, delo z online dokumenti google docs, vodenje adrem, spremljanje klipinga, pisna komunikacija 
2. Pomočnik pri delu z mediji – dogovori, odgovori, preklic, usklajevanj, dogodki
3. Skrbnik promocijskih gradiv - urejanje, vodenje evidence, dogovori z graf. oblikovalci, uredniki
4. Več piscev tekstov, spletnih novic
5. Grafični oblikovalci 
- pregled oblikovanih promocijskih materialov ter oblikovanje dodatnih gradiv
5. Snemalci, fotografi - želimo si dobrih zgodb iz cele Slovenije!
Zaželeni so sodelavci s poznavanjem dela na področju odnosov z javnostmi.

 

Ozaveščevalne aktivnosti
1. Asistent pri izvedbi konference za nevladne organizacije
2. Organizatorji oz. izvajalci »EkoKaravane
« - pomoč pri organizaciji in izvedbi dogodkov, operativna izvedba; pomoč pri izvajanju kreativnih delavnic s tekstilom in embalažo, delo na terenu ali pomoč samo v tistem kraju,kjer bo postanek
3. Člani ekipe za projekt »Ekokomiki« - tehniki, organizatorji lokacij, oseba, ki bo v stiku s potencialnimi prijavitelji, asistent za urejanje dokumentov, snemalec, fotograf itd.
4. Pomoč pri pripravi fotografske razstave »Očistimo Slovenijo 2012« 
5. Pomoč pri pripravi in izvedbi modne revije iz rabljenega tekstila in embalaže – koordinacija sodelujočih oblikovalcev, manekenk, medijev, drugih
6. Pomočniki pri organizaciji: Preliminarna akcija, Zaključni dogodek, Dogodek za pokrovitelje itd.

);
;
.''');

.