Objavljeno dne 22. september 2012, 10:09

V torek 17. maja smo priskočili na pomoč Društvu študentov biologije pri njihovi vsakoletni akciji odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst, tokrat spet japonskega dresnika, v okolici Biotehniške fakultete.

 

Predavateljica iz oddelka za biologijo je povedala nekaj dejstev o nevarnostih, ki jih predstavljajo invazivne tujerodne vrste, in nas naučila, kako lahko prepoznamo in odstranimo japonski dresnik. Zbralo se je okoli 35 študentov in prostovoljcev ter skupaj smo odstranili dresnik z dveh odsekov bregu Glinščice ob Biotehniški fakulteti.

 

Tujerodne vrste so vrste, ki so vnesene na območje izven območja pretekle ali naravne razširjenosti. Invazivne tujerodne vrste pa so tiste, katerih ustalitev in širjenje ogroža domorodne vrste, habitate ali cele ekosisteme. Invazivnih tujerodnih vrst rastlin je v Sloveniji mnogo, predvsem po zaslugi človekovih aktivnosti v zadnjih 150-ih letih.

 

Predstavljajo neposredno ali posredno grožnjo tudi človeku, saj lahko s svojo agresivno rastjo in razširjanjem dobesedno zasenčijo in izrinejo lokalne vrste in poljščine. Zaradi njih so lahko spremenjena celotna obrežja vodotokov in drugi življenjski prostori, nekatere povzročajo močne alergije (pelinolistna ambrozija oz. žvrklja, kavkaški dežen), pa tudi gospodarsko škodo – korenike japonskega dresnika so na primer sposobne predreti 5 centimetrov debelo plast asfalta.

 

Po uspešnem zaključku akcije čiščenja japonskega dresnika smo se udeležili prijetnega piknika na prostem, kjer smo se dobro najedli in zabavali.

 

POZOR: Če se boste tudi sami kdaj lotili uničevanja invazivnih vrst rastlin, preostanka ne dajajte med biološke odpadke! Iz njih se izdeluje kompost in ker se mnogo teh rastlin razmnožuje tudi vegetativno (brez semen), bi s tem lahko povzročili pravo malo katastrofo (velika pomoč pri širjenju). Japonskemu dresniku za oživitev zadostuje par gramov korenike, biološke odpadke pa pred kompostiranjem zmeljejo, kar pomeni, da lahko hitro onesnažimo več ton komposta!

 

Več o japonskem dresniku in drugih invazivkah si lahko preberete tu: www.tujerodne-vrste.info

 

Fotografije z akcije, slikal Žiga Šmidovnik.

 

 

); ; .'''+x[0]+'>');

.