Avtor: Jaka Kranjc, dne 23. november 2021, 10:11

Težave z odpadno embalažo trajajo že vsaj 15 let, v zadnjih letih je večkrat gorela v začasnih skladiščih. Tri leta so se pod različnimi vladami usklajevale potrebne spremembe Zakona o varstvu okolja (ZVO-2). Zdaj je končno usklajen in pripravljen na sprejem še v parlamentu. Tik pred zdajci pa se pojavi predlog novega zakona, ki ga je vložil Zmago Jelinčič in stranka SNS. Nevladne organizacije menimo, da gre za očiten poskus zavlačevanja in preprečitve sprejema reforme ravnanja z odpadki, ki jo prinaša prenovljeni ZVO-2.

30. novembra bo na odboru za infrastrukturo, okolje in prostor Državnega zbora potekala druga obravnava Jelinčičevega predloga Zakona o ravnanju z odpadki (ZRO). Ker je bil ta vložen v zakonodajni postopek kasneje, dokler ni parlamentarne odločitve o Zakonu o ravnanju z odpadki, ZVO-2 ne more nadaljevati svoje poti do sprejema. Odločitev odbora bo zato ključna, okoljske nevladne organizacije pa ga pozivamo, da ZRO izključi iz nadaljnje parlamentarne obravnave in da čim prej obravnava ZVO-2.

Zaradi sporne vsebine ZRO in očitnih parcialnih interesov majhnega dela industrije smo se okoljske NVO od predloga že distancirale. Ne le, da ne zadošča za reševanje stanja na terenu, niti ne prenaša vseh rešitev, ki jih od nas zahteva evropska zakonodaja (Krovna direktiva o odpadkih); naloga, s katero že zamujamo.

ZVO-2 po drugi strani prinaša celovito reformo proizvajalčeve razširjene odgovornosti, ki bo naše sisteme (skupne načrte, organizacije, DROE) modernizirala. Omogočila bo zmanjšanje škode v okolju, preprečila nadaljnje kopičenje odpadkov, za proizvajalce uvedla bolj pravičen način obračunavanja stroškov, celokupno pa znižala stroške za našo družbo. 

Zato ne čudi, da ima predlog reforme, navkljub dolgim procesnim in političnim težavam, široko vsebinsko podporo. Tako pri okoljskih NVO, občinah kot pri komunalah in večini gospodarstva — izstopajo le posamezne družbe, ki javno priznavajo, da z ohranjanjem statusa quo ščitijo lasten interes. Da država ne ostane njihovi talec, mora biti sprejeta reforma iz ZVO-2 in ne nezadostni ZRO.