Objavljeno dne

V zadnjih desetih letih smo v Sloveniji na področju ločenega zbiranja in recikliranja komunalnih odpadkov naredili velik korak in se tako tudi v evropskem merilu zavihteli med najboljše. Vzpostavljen sistem predstavlja dobro osnovo in sistem lahko z relativno preprostimi izboljšavami še nadgradimo in tako postanemo primer dobre prakse, kako na nacionalnem nivoju postati Zero Waste družba oz. družba brez odpadkov.

 

To je še toliko bolj pomembno zato, ker se kot rešitev problema odpadkov ponovno ponuja izgradnja vsaj ene sežigalnice oz. t. i. objekta za njihovo termično obdelavo. Sežig v nobeni obliki nikoli ni sodil v Zero Waste strategijo oz. v družbo brez odpadkov, saj je ideja pravzaprav nastala na osnovi nasprotovanja lokalnih skupnosti takšnemu načinu predelave odpadkov.

 

Več o samem principu Zero Waste in nekaj primerih dobrih praks si lahko preberete v tem članku Življenje brez odpadkov: Strategija Zero waste in na spletni strani iniciative Zero Waste Europe.

 

V javno razpravo pa ponujamo osnutek vizije Zero Waste Slovenija. Vsa mnenja in predlogi so zelo dobrodošli, pišite nam.