Objavljeno dne 20. may 2014, 10:05

Veseli smo, da pri nas že vrsto let potekajo šolske prakse dijakov in študentov. Spoznavajo delo v nevladnem sektorju in različne okoljevarstvene vsebine, odvisno od želja in predznanj. V nadaljevanju predstavljamo nekaj ustanov, s katerimi smo sodelovali.

 

BIC – Biotehniški izobraževalni center

Center združuje štiri šole: Gimnazijo in veterinarsko šolo, Živilsko šolo, Višjo strokovno šolo in Medpodjetniški izobraževalni center. Njihov cilj je predvsem ta, da omogočijo dijakom, študentom in odraslim udeležencem strokovno znanje s področij živilstva, veterine, naravovarstva ter gostinstva in turizma.

 

Naravovarstveni tehnik

Posameznik se v izobraževanju spozna s področji naravovarstva, obnovljivimi in neobnovljivimi viri energije, ohranjanja biodiverzitete, vodenja v naravi, ekoloških analiz in monitoringa, ohranjanja naravne dediščine, uporabe ekoremediacij, svoje znanje in pridobitve zna posredovati širši javnosti.

 

Filozofska fakulteta — študij geografije

Posameznik preko tega študijskega programa pridobi znanja iz področja geografije. To mu omogoča prepoznavanje in razumevanje naravnih in družbenih procesov oblikovanja in preoblikovanja zemeljskega površja, odnosa med naravo in družbo. Z osvojenim znanjem je posameznik usposobljen za delo v različnih ustanovah s področja statistike, turizma in varstva okolja.

 

ŠC Novo mesto — Višješolski študij varstva okolja in komunale

Inženirji varstva okolja in komunale so usposobljeni za delo na področju inženirskega varstva okolja, urejanja prostora, reševanja okoljskih problemov in opravljanja nadzornih nalog s področja okoljskega inženirstva ter upravljanje komunalne infrastrukture in prostorskih sistemov.