Objavljeno dne 25. september 2012, 10:09

 

Skupaj z umetnikom The Miha Artnak, društvom Eco Vitae in oblikovalskim studiom Lukatarina je jeseni 2010 nastal nov projekt, projekt z imenom Vrečka na vrečko, ki je prvič potekal med 20. in 28. novembrom v okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov.

 

Zrno na zrno pogača.

Kamen na kamen palača.

Vrečka na vrečko — se splača?

 

S projektom smo partnerji želeli opozoriti na problem prekomerne uporabe in nepravilnega ravnanja s plastičnimi vrečkami v Sloveniji. Po nekaterih podatkih naj bi odrasel prebivalec Slovenije na leto v povprečju porabil med 130 in 150 plastičnih vrečk. Te po končani uporabi (običajno ni daljša od 30 minut) največkrat končajo med mešanimi odpadki, kamor ne sodijo, saj se jih da reciklirati (trenutno se jih reciklira le okoli 4%). Plastične vrečke se razkrajajo tudi do 1000 let in predstavljajo grožnjo za naravo ter za zdravje ljudi in živali (predvsem morskih). Pri tem velja poudariti tudi, da so vrečke narejene iz neobnovljivih surovin, kot sta nafta in zemeljski plin.

 

V našem društvu se zato zavzemamo za zmanjšanje (u)porabe plastičnih vrečk. Kot glavni vzvod vidimo spremembo zakonodaje na tem področju. Ena od možnosti je, da se uvede posebna taksa na plastične vrečke po vzoru Irske, kjer so z njeno uvedbo uspeli zmanjšati potrošnjo plastičnih vrečk za 90 %. Na Irskem niso uvedli popolne prepovedi, vendar pa mora, kdor želi še naprej uporabljati plastične vrečke, za vsako novo doplačati 30 centov. Tako dobljena finančna sredstva služijo za financiranje novih okoljskih projektov. Namesto uporabe plastičnih vrečk se tako spodbuja uporabo platnenih vrečk za večkratno uporabo, velik poudarek pa je tudi na ozaveščanju ljudi o pomenu varovanja okolja in narave.