Avtor: Katja Sreš, dne 9. october 2020, 09:10

Nedavno je Statistični urad RS objavil podatke o odpadkih v letu 2019 - koliko smo jih predelali in kako smo z njimi ravnali.

Prebivalec Slovenije je v 2019 proizvedel povprečno 514 kg komunalnih odpadkov, 19 kg več kot v 2018.

Ponovno bode v oči velika količina gradbenih odpadkov, ki med vsemi z dvema tretjinama zaseda piedestal. Prav njim smo se posvetili v lanskem letu, saj gradbene odpadke najpogosteje najdemo na divjih odlagališčih v naravi. Profitabilna in nadstandarna rešitev, ki omogoča zdesetkanje takšnih odlagališč, je reciklaža gradbenih odpadkov, ki bi ji očitno morali nameniti vedno več pozornosti.

2. mesto najpogosteje proizvedenih odpadkov zavzemajo komunalni odpadki - to so odpadki, ki se najbolj tičejo vseh nas. Njihova količina je v primerjavi z 2018 narasla za 5 %. Tolažiti bi nas moral podatek, da smo ločeno zbrali 2 % več odpadkov, a glede na podatke naše raziskave, da dejanska stopnja recikliranja plastičnih odpadkov dosega le okrog 33 % delež, je to bolj jalova tolažba in jasen pokazatelj, da je recikliranje le izhod v sili, pred zadušitvijo z odpadki nas lahko reši le preprečevanje njihovega nastajanja. So pa mešani komunalni odpadki tisti, ki jih najpogosteje odložimo na odlagališča. Skupna količina odloženih odpadkov se je v 2019 po podatkih SURS povečala za skoraj 8 %.

Nestrpno pričakujemo tudi podatke o količinah zavržene hrane v 2019, za katere upamo, da bomo po dolgem času lahko zabeležili padec. Še posebej pa bo za analizo količin odpadkov zanimivo prihodnje leto, ko bomo dobili tudi 'odpadkovni epilog' letošnje krize.

Zahodna Slovenija in Podravska regija prednjačita v količinah nastalih komunalnih odpadkov.