02
Dec
2013

Direktiva o odpadnih baterijah

DIREKTIVA O ODPADNIH BATERIJAH IN AKUMULATORJIH in razveljavitvi direktive 91/157/EGS

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/66/ES z dne 6. septembra 2006

Direktiva ureja dajanje baterij in akumulatorjev na trg in posebna pravila za doseganje visoke ravni njihovega zbiranja in recikliranja. Cilj direktive je izboljšati okolju prijazno delovanje baterij in akumulatorjev.

Uporablja se za vse vrste baterij in akumulatorjev, razen opreme za zaščito varnostnih interesov držav ter opreme namenjene za uporabo v vesolju. Prepoveduje dajanje na trg baterij in akumulatorjev, ki presegajo z direktivo določene meje vsebnosti živega srebra in kadmija.

Direktiva določa, da recikliranje ne vključuje sežiga s pridobivanjem energije. Spodbuja raziskave okolju prijazneših baterij in akumulatorjev z manjšimi količinami nevarnih snovi.

Države so zavezane vzpostaviti sisteme brezplačnega ločenega zbiranja za končne uporabnike ter brezplačnega prevzema baterij in akumulatorjev pri distributerjih. Minimalni cilji ločenega zbiranja za države članice so 25 % do septembra 2012 in 45 % do septembra 2016. Omogočiti morajo obdelavo in recikliranje odpadnih baterij in akumulatorjev, o doseženih stopnjah recikliranja pa morajo poročati vsako koledarsko leto. Odstranjevanje z odlaganjem ali sežiganjem je prepovedano.

Proizvajalci so dolžni financirati vse neto stroške zbiranja, obdelave in recikliranja baterij in akumulatorjev, ter vse neto stroške kampanj za obveščanje javnosti. Končni uporabniki morajo biti obveščeni o potencialnih učinkih snovi v baterijah in akumulatorjih na okolje, da je zato zaželeno, da sodelujejo pri ločenem zbiranju, ter o razpoložljivih sistemih zbiranja in recikliranja.

Besedilo v PDF obliki: EU-DIREKTIVA O ODPADNIH BATERIJAH

 

ebm-plan b-ess

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...