Avtor: Barbara Kirn, dne 11. january 2022, 10:01

Saj poznate tisto priljubljeno o póti za tiste, ki nekaj hočejo narediti in izgovorih za druge, ki želje nimajo. Pri našem delu se velikokrat potrdi. Včasih pa kljub volji spremembe niso izvedene. Bodisi ideja ni dozorela, okoliščine niso prave, največkrat pa se izkaže, da gre za tek na dolge proge in sprememba zahteva čas. Nekaj takega velja za naše sodelovanje s podjetji.

V preteklih letih smo bili v kontaktu s podjetji poleg sodelovanj za akcije Očistimo Slovenijo predvsem ob popisih blagovnih znamk na čistilnih akcijah, ko smo po zbranih rezultatih dobili seznam največjih onesnaževalcev, torej podjetij z največ odpadki na lokacijah popisa. Vsako leto smo kontaktirali ‘zmagovalce’ in med njihovimi odzivi pričeli opažati opazili strinjanje, da je edina prava rešitev preprečevanje nastajanja odpadkov.

Vedno večkrat so tudi podjetja pisala nam. Z različnimi željami: po ozelenitvi pisarn, ozaveščanju svojih zaposlenih, izvedbi team buildingov za zaposlene, svetovanju pri komuniciranju okoljskih tem in podobno. Nekateri so nas kontaktirali brez definiranih projektov in smo nato skupaj poiskali področje sodelovanja. Ekologi brez meja smo vedno odprti za povezovanja in dobro zastavljene projekte, ki sledijo ciljem preprečevanja nastajanja odpadkov ali drugim okoljskim ciljem.

Zaradi povečanega števila različnih pobud, sodelovanj ter tudi napačnega razumevanja okoljskih izzivov, ki smo jim bili priča, smo podjetjem že nekaj časa želeli ponuditi nekaj več. Več znanja o trajnostnih in okoljskih temah. Ideje za konkretne projekte in dolgoročna sodelovanja s področja trajnosti. Orodja za vpeljavo osnovnih ukrepov za zmanjševanje odpadkov v podjetju. V lanskem letu je končno dozorel čas in skupaj z različnimi strokovnjaki smo razvili program Kako učinkovito vpeljati trajnostno strategijo in se izogniti napačnim rešitvam?

Pilotno izvedbo izobraževalnega programa za komunikatorje, vodje trajnostnega razvoja in druge v srednje velikih in velikih podjetjih je novembra uspešno zaključilo 9 predstavnic, ki so pridobile številna nova znanja, reševale različne izzive in tedenske naloge ter med sabo izmenjevale izkušnje.

Kmalu se bo na trajnostno pot podala nova skupina predstavnikov podjetij. Program smo glede na izkušnje prve izvedbe nekoliko razširili ter k sodelovanju povabili nove strokovnjake. Poznate koga, ki bi mu udeležba koristila? Pošljite mu povezavo z več informacijami.

Več znanja o trajnostnih in okoljskih temah med udeleženci za uspešne projekte s področja okolja: to je naš prvi pričakovan rezultat in cilj, ki smo si ga zastavili pri načrtovanju projekta. Verjamemo, da se bomo čez nekaj let z veseljem ozrli na uspešne trajnostne iniciative in transformacije, ki so vzklile iz semen, zasejanih v sklopu našega dela.