Problem

Plastika za enkratno uporabo je postal en najbolj problematičnih odpadkov. Skupaj z ribiškimi odpadki namreč prispeva h kar 70 % odpadkov, ki pristanejo v naših morjih, 80 % plastike v morjih pa izhaja s kopnega. V popisu za globalno akcijo World Cleanup Day 2018 so bili plastični odpadki prisotni kar na 4 od 5 odlagališč. Količine odpadne embalaže rastejo, delež kakovostne plastike pada, redno prihaja do težav pri prevzemanju, stopnja recikliranja je nizka, ponovna raba še redkejša, snovi pa redko zakrožijo večkrat. 

Cilji in aktivnosti

  • E-priročnik "Košarica dobrin" - popis vrste embalaže življenjskih potrebščin.
  • Sodelovanje s trgovci - priprava samoocenjevalnega vprašalnika o količini in materialih, ki je osnova za konkretne predloge izboljšav in preprečevanja nastajanja nepotrebne odpadne embalaže.
  • Pregled podjetij, ki se ukvarjajo s plastično embalažo.
  • Razbijanje 10 najpogostejših mitov o plastiki.
  • Ozaveščanje o "Velikih 5" plastičnih "pošastih".
  • Strokovna gradiva - raziskave in prezentacije za izobraževalne namene.

Projekt je delno financiralo Ministrstvo za okolje in prostor.

Trajanje projekta

1. 7. 2018 - 15. 9. 2019