Avtor: EBM, dne 23. august 2017, 09:08

Ravnanje države ob začetku projekta je presunilo mnoge, še posebej nevladne organizacije. Urgentni zakon, brez možnosti za javni razmislek in diskusijo, ki ju imamo sicer kodificirana, je bil razlog, da smo se v Društvu Ekologi brez meja, kot eni izmed redkih organizacij, ki imamo to možnost in dolžnost, vključili v postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja. V nadaljnjem postopku se je razprava razširila, po srečanjih z investitorji je bila dokumentacija dopolnjena in podane dodatne obrazložitve. Vsi pomisleki sicer niso bili odpravljeni, a celokupno gledano v društvu nimamo več bistvenih zadržkov do projekta, kar pa ne velja za postopek sprejemanja odločitev o t.i. strateškem projektu. Tako pritožbe na izdano soglasje društvo ne nameravamo podati.

magna