Objavljeno dne 14. september 2012, 14:09

Številne prostovoljske organizacije in skupine prostovoljcev širom po svetu si že mesece prizadevajo ustvariti največji okoljski prostovoljski projekt v zgodovini človeštva z imenom Očistimo svet 2012 (World Cleanup 2012), katerega skupni cilji so čiščenje nezakonito odloženih odpadkov v vsaj 100 državah sveta, združevanje in ozaveščanje ljudi. Priprave na serijo enodnevnih prostovoljskih čistilnih akcij od marca do septembra 2012 potekajo že v več kot 60 državah sveta. Seveda Slovenija ne počiva, prve aktivnosti projekta Očistimo Slovenijo 2012 so se začele že septembra. V tej fazi so se organizatorji osredotočili na pripravo ozaveščevalnih vsebin za šole in vrtce ter jih strnili v program Ekoglavce, ki traja 5 mesecev in je pripravljen tako, da mladino vse do dneva akcije vodi preko vseh ključnih tem vidikov trajnostnega razvoja, hkrati pa spodbuja okoljsko odgovornost. K sodelovanju so vabljene vse vzgojnoizobraževalne ustanove v Sloveniji.

Za več informacij in v primeru morebitnih dodatnih vprašanj se obrnite na Ekologe brez meja, in sicer so vam na voljo na info@ocistimo.si in na telefonski številki 040 255 433.

 

Osnovne, srednje šole in vrtci se v tem trenutku lahko prijavijo na naslednji dve ključni projektni aktivnosti:

1. čistilna akcija Očistimo Slovenijo 2012
Organizator: Društvo Ekologi brez meja
Termin: Akcija Očistimo Slovenijo 2012 bo v izobraževalnih ustanovah potekala 23. marca 2012
Prijava: Prijavite se na sledeči povezavi:

https://docs.google.com/a/ocistimo.si/spreadsheet/viewform?formkey=dElmZHpUZU9Kd1o1WEoxWUtIT240SVE6MQ

Rok prijave: do vključno 1. marca 2012.
Potek akcije: Z vami se bo po prijavi v naslednjih mesecih povezal občinski koordinator, s katerim se boste pred akcijo dogovorili o podrobnostih (lokacija čiščenja, kje dobite vrečke, rokavice, odlaganje zbranih odpadkov). Ekošolam se sodelovanje na čistilni akciji prizna med aktivnostmi, ki jih morajo opraviti tekom šolskega leta.

2. Izobraževalno-ozaveščevalni program Ekoglavce
Organizator: Društvo Ekologi brez meja
Termin: oktober 2011 – marec 2012
Prijava: Prijavite se na sledeči povezavi:

https://docs.google.com/a/ocistimo.si/spreadsheet/viewform?formkey=dHdOLTVWNk02b3AxWEY2YlN1SDN2VkE6MQ

Cilj in namen: Ozaveščati otroke v vrtcu in osnovnih šolah ter mladino v srednjih šolah v času pred akcijo tako, da se preko pripravljenih interaktivnih okoljskih vsebin s področja preprečevanja nastajanja odpadkov, ločevanja in ohranjanja naravnih virov seznanjajo s pomembnimi izzivi svoje prihodnosti. Aktivnosti so tematsko ločene po mesecih (oktober '11 – marec '12), končajo pa se  23. marca 201 s preverjanjem znanja na Ekoglavce kvizu, izvajanjem vsaj ene interaktivne delavnice na šoli in s čistilno akcijo Očistimo Slovenijo 2012 za šole (zadnje samo v primeru, da ste se nanjo prijavili).

Kaj sodelovanje pri Ekoglavcah pomeni za vas:
Poleg znanja in zabave? Vse šole, ki se bodo odločile sodelovati v programu Ekoglavce, prejmejo priznanje o sodelovanju, otroci in mladostniki pa naziv Ekoglavca.
Kako do vsebin? Vsak prvi delovni dan v mesecu koordinatorji programa Ekoglavce na vaši izobraževalni ustanovi dobijo na kontaktni elektronski naslov povezavo na gradiva za tekoči mesec.

Vsebine po mesecih:
● raba naravnih virov + preprečevanje nastajanja odpadkov/ločevanje odpadkov (oktober)
● embalaža (november)
● hrana (december)
● kozmetika & oblačila (januar)
● divja odlagališča (februar)
● priprava na zaključni Ekoglavca kviz, interaktivna delavnica ter čistilna akcija Očistimo Slovenijo 2012 (marec)
Priznanje o sodelovanju pri Ekoglavcah si šole in naziv Ekoglavce si posamezniki lahko pridobijo takole:
a) vsak mesec od oktobra 2011 do marca 2012 je potrebno obdelati 3 šolske ure iz sklopa pripravljenih vsebin po programu Ekoglavca
b) 23. marca 2012 prijavitelji izpolnijo vsaj eno od navedenih aktivnosti:
● rešijo Ekoglavca kviz, ki bo zajemal vse tematike preteklih mesecev
● izvedejo vsaj eno interaktivno delavnico na šoli
● se udeležijo čistilne akcije za šole in vrtce v svojem kraju (samo prijavljene ustanove)
c) do 15. aprila 2012 prijavitelji izpolnijo spletni vprašalnik in na ta način zaključijo program

);
;
.''');

.