Objavljeno dne 27. june 2016, 10:06

dr. Janez Potocnik 2 Dr. Janez Potočnik je vodilni strokovnjak in ugledni govorec na številnih mednarodnih konferencah z edinstveno izkušnjo predlagatelja prvega paketa za implementacijo krožnega gospodarstva na ravni EU. Trenutno poleg ostalih funkcij pri sooblikovanju evropskih okoljskih politik in trajnostnih sistemskih rešitev, so-predseduje UNEP-ovemu mednarodnemu raziskovalnemu odboru. 

 

Franc Bogovič Franc Bogovič (ELS/SLS), član Odbora za regionalni razvoj: “Krožno gospodarstvo je prava odločitev in podpiram to, da je Komisija prinesla predlog v obljubljenem roku. Postati mora nov model, ne zgolj kup papirjev, kup ciljev. Postati mora način življenja.”

 

Uroš Vajgl Uroš Vajgl je Namestnik Generalne direktorice za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP). Po izobrazbi je ekonomist, v poklicni karieri pa se je večinoma posvečal gospodarskim in finančnim politikam Evropske unije. Do prihoda na MOP leta 2013 je štiri leta opravljal funkcijo Namestnika Stalnega predstavnika RS pri EU. 

 

Erika-Oblak Erika Oblak pri Društvu Ekologi brez meja vodi program Zero Waste Slovenija, ki je del mreže Zero Waste Europe. Koncept je podoben krožnemu gospodarstvu, le da izhaja z ravni lokalnih skupnosti ter učinkovitega upravljanja s komunalnimi odpadki.

 

Mirko Šprinzer Mirko Šprinzer je svetovalec za ravnanje z odpadki, pokrajinske gradnje in krožno gospodarjenje z viri. Je eden izmed idejnih vodij SpRiNG – Slovenske mreže krožnega gospodarstva. Sodeloval je pri številnih programih in projektih, med drugimi pri projektu Wcycle - Zasnova ravnanja z odpadki, odpadno energijo in vodo v Mestni občini Maribor na temelju politike krožnega gospodarjenja. 

 

Ladeja Godina Košir Mag. Ladeja Godina Košir (moderatorka) je iniciatorka mednarodne povezovalne platforme Circular Change, ki povezuje gospodarske družbe in ostale deležnike, spodbuja sodelovanje in navdihuje inovativnost. Njeno temeljno poslanstvo je obveščati, izobraževati, prepoznati in podpreti voditelje ter soustvarjati in interpretirati najboljše prakse in zglede prehajanja v krožne poslovne modele.