09
Jul
2015

Evropski parlament nakazal pot v krožno gospodarstvo

Evropska komisija je med počitnicami dobila domačo nalogo: če si želi prihraniti čas v nadaljnih postopkih, bi morala upoštevati poročilo finske poslanke Sirpe Pietikäinen in ga vključiti v prihodnje besedilo o krožnem gospodarstvu.

pietikainen
Sirpa Pietikäinen (foto: en.wikipedia.org)

Na plenarnem zasedanju 9. julija je Evropski parlament v Starsbourgu potrdil poročilo, ki je nastalo na njihovo lastno pobudo. Poročilo Učinkovita raba virov: prehod v krožno gospodarstvo je Evropski komisiji in Svetu poslalo jasen signal o tem, kakšen Sveženj o krožnem gospodarstvu pričakjejo predstavniki državljanov. Čeprav poročilo ni zavezujoče, nosi močno politično sporočilo: Evropski parlament ponovno opominja komisarja Timmermansa na obljubo, da bo predlagal ambiciozen in celovit sveženj o krožnem gospodarstvu ter poziva Komisijo, naj temu primerno tudi ravna.

Poročilo je sicer razvodenel amandma, ki sta ga vložili Evropska ljudska stranka in Skupina Evropskih konservativcev in reformistov, po katerem se je predlog zavezujočega 30 % deleža snovne učinkovitosti spremenil v prostovljnega. A je predlog kljub temu ohranil nekaj ključnih vidikov.

Evropski parlament med drugim poziva k družbi brez odpadkov (zero waste) in predlaga zavezujoče cilje preprečevanja njihovega nastajanja do 2025, cilj 70 % recikliranja komunalnih odpadkov do 2030 in 80 % recikliranja embalaže do 2030. Drugi cilji, ki jih predlaga, zajemajo še 50 % manj odpadkov v morjih do leta 2025 glede na stanje leta 2014 ter cilj zniževanja zavržene hrane za 30 % do leta 2025. Drugi predlogi gredo v smeri boljšega upravljanja in nadzora izvajanja EU politik, kot na primer enotna in jasna definicija komunalnih odpadkov ter metodologija za izračun recikliranja in priprave na ponovno uporabo.

Posebno pozornost si zasluži dejstvo, da Pietikäinen-ino poročilo strogo omejuje sežiganje zgolj na odpadke, ki jih ni možno reciklirati ali kompostirati in sicer do leta 2020. Parlament tudi poudarja, da so v Dirketivi o obnovljivih virih luknje, ki se izrabljajo za subvencioniranje sežiganja ter poziva k odpravi subvencij za sežig.

Poročilo je sicer strukturirano v štiri glavna poglavja: učinkovita raba virov, politike izdelkov, družba brez odpadkov in fiskalna politika. Glede učinkovite rabe virov poročilo podpira razvoj indikatorjev glede učinkovite rabe virov in snovne učinkovitosti ter njihovo vključevanje v politike EU.

Glede politik izdelkov poročilo predlaga, da se ustavi načrtovana zastarelost izdelkov, opusti uporaba nevarnih snovi in spodbuja popravljanje in recikliranje izdelkov.

V okviru poglavja o fiskalni politiki predlaga zniževanje DDV za izdelke in storitve, ki spodbujajo krožno gospodarstvo, kot so na primer izdelki iz druge roke, storitve popravil, reciklirani izdelki itd. Poudari še pomen opuščanja okolju škodljivih subvencij.

Piše: Zero Waste Europe
Prevod: Erika Oblak

Kako so glasovali slovenski poslanci v Evropskem parlamentu?

ZA: Franc Bogovič, Tanja Fajon, Ivo Vajgl, Igor Šoltes

PROTI: Alojz Peterle, Romana Tomc, Patricija Šulin

VZDRŽANI: Milan Zver

ebm-plan b-ess

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...