07
Apr
2015

Najboljša država v ravnanju z odpadki je … Belgija!

Belgiji je uspelo postati najuspešnejša država glede ravnanja z odpadki v letu 2013. Zahvaljujoč vedno manjši količini nastalih odpadkov ter dobrim rezultatom na področju recikliranja, je Belgijcem uspelo na zgolj 197 kg na osebo zmanjšati količino odpadkov, namenjenih na odlagališča in v sežigalnice.

Veliko (negativno) presenečenje je Estonija, evropski zmagovalec v ravnanju z odpadki v letu 2012. Estoniji je sicer uspelo obdržati dokaj nizko količino nastalih  odpadkov, vendar je zaradi izgradnje sežigalnice žal ustavila napredek zadnjih let in kar 55 % odpadkov, večinoma primernih za recikliranje, usmeri v sežig.

Konec marca letos je Eurostat objavil statistike o ravnanju z odpadki v letu 2013. Vidimo lahko, da je količina nastalih odpadkov rahlo upadla, in sicer s 488 kg na 481 kg na osebo (padec za 1,4 %).

danska-romunija
Primerjava glede ravnanja z odpadki med Dansko in Romunijo v kg na osebo; zelena – recikliranje in kompostiranje, rdeča – odlaganje in sežiganje (Vir: Eurostat 2015)

Tudi v prejšnjih letih je bilo tako, da je največ odpadkov nastalo na Danskem – 747 kg na prebivalca (2 kg na dan), najmanj pa v Romuniji – 272 kg na prebivalca, kar je skoraj trikrat manj. Vendar so pri statistikah pomembne tudi podrobnosti, kot je na primer način, kako se statistični podatki obdelujejo v posameznih državah. Po grafu sodeč gre za precejšnja neskladja znotraj EU. Če primerjamo absolutne količine, Romunija z 213 kg na osebo odstranjuje precej manj odpadkov kot Danska s 416 kg na osebo. A če gledamo odstotke, prva odstrani 78 % odpadkov, slednja pa 55 % odpadkov.

 

Zaskrbljujoči trendi

eutrendiRazvoj recikliranja v EU v % (Vir: Eurostat 2015)

Številke prikazujejo precej zaskrbljujoč trend stagniranja recikliranja. Kompostiranje in recikliranje sta leta 2012 znašala 41,19 %, v letu 2013 pa sta le rahlo narasla na 41,79 % (0,6% porasta).

V istem obdobju se je količina odloženih odpadkov znižala za 2 %, vendar ta 2 odstotka odpadkov nista bila usmerjena v recikliranje, pač pa v sežig. Naslednji graf kaže, kako deluje  sedanja politika EU – odpadki se iz odlaganja usmerjajo v sežigalnice, namesto v recikliranje. To nekateri, tudi EU uradniki, imenujejo brez odpadkov na odlagališča. Vsekakor slaba politika!

eugibanje
Graf prikazuje gibanje količin odloženih, sežganih in recikliranih odpadkov v obdobju 2009–2013. (Vir: Eurostat)

 

Ko sistem ne deluje več, ga je potrebno spremeniti

Naše trditve, da je možno obrniti trend in ravnanje z odpadki preusmeriti iz odlaganja v preprečevanje, ponovno uporabo in recikliranje ter istočasno zmanjšati količine nastalih odpadkov, dokazujejo dejstva in študije primerov dobre prakse ter zgodbe številnih evropskih občin, kjer recikliranje v zadnjih petih do desetih letih narašča. In če zares želimo postati družba brez odpadkov, je samo to prava  pot.

graph-capannori
Pregled ločenega zbiranja odpadkov in količine nastalih odpadkov v Capannoriju v obdobju 2004–2013 (v kg na osebo letno)

Stagnacija recikliranja v Evropi nikogar ne preseneča. Unija nima pravih orodij, s katerimi bi spodbujala preprečevanje ter ponovno uporabo odpadkov. Podatki so tako rezultat sistema, ki namesto ponovne uporabe in recikliranja – ter s tem nižje stroške, ekonomsko nagrajuje  energetsko predelavo odpadkov. Povrhu vsega pa od držav ne zahteva niti, da bi ločevale in ustrezno predelale biološko razgradljive odpadke, ki predstavljajo največji delež, ter ostale odpadke ustrezno pripravile na kvalitetno recikliranje.

Hierarhija ravnanja z odpadki naj bi predstavljala stopnice, ki bi vodile k odpravljanju odpadkov. A EU državam članicam ni uspela ponuditi pravih orodij, ki bi jim omogočila premike preko teh stopnic in še naprej vztraja zgolj na odpravi odlagališč, ne da bi jo zanimalo, kje potem ti odpadki v resnici končajo.

 

Nujno potrebujemo sveženj krožnega gospodarstva

Številke, objavljene še v času pred sprejetjem okvirne direktive o odpadkih, kažejo, da strategija generalnega direktorata za okolje ne deluje. Potrebujemo nova orodja. Sveženj o krožnem gospodarstvu, ki ga je umaknila Junckerjeva komisija, je vseboval potrebne ukrepe, ki bi omogočali premik naprej. Sveženj, ki ga Evropska komisija namerava objaviti do konca 2015, bi zato moral večino teh orodij ohraniti.

eutabela
Razpredelnica: Ravnanje z odpadki v EU leta 2013 v kg na osebo

Piše: Joan Marc Simon, direktor Zero Waste Europe

Vir: And the European waste champion is … Belgium!

Prevod: Mira Hladnik

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...