18
Okt
2015

Učinkovita raba virov

V zadnjih nekaj letih se je vprašanje učinkovite rabe virov iz pretežno okoljevarstvenih krogov prestavilo v sfero gospodarstva, saj postaja jasno, da bo v prihodnje dostop do cenovno ugodnih virov in surovin vse težji in bo tako vplival na (ne)konkurenčnost gospodarstva. Zato je izjemnega pomena, da imamo tudi v Sloveniji pregled nad tem, kar se dogaja na področju učinkovite rabe virov, in sicer tako na ravni politik kot tudi na ravni podjetij oziroma v gospodarstvu.

Na podlagi temeljite analize je bil leta 2014 pripravljen pregled vseh relevantnih politik, ki so jih za to področje oblikovali različni akterji, z naslovom Učinkovita raba virov – Na poti k akcijskemu načrtu Slovenije. Velika pozornost je bila namenjena predvsem pregledu obstoječih politik in praks v državah članicah EU, na podlagi katerih so bile identificirane tiste države, v katerih so se v zadnjih nekaj letih odločno lotili oblikovanja nacionalnih politikih na področju učinkovite rabe virov.

ebm drevesa
Slika: Društvo Ekologi brez meja

Večji del analize je bil namenjen proučitvi obsežnega področja instrumentov okoljske politike v najširšem pomenu, ki se uporabljajo tudi v mednarodnem prostoru in niso omejeni samo na evropski prostor. Zaradi širokega nabora orodij so v nalogi upoštevani le najpomembnejši instrumenti, ki se po presoji avtorjev najpogosteje uporabljajo in ki največ prispevajo k izboljšanju učinkovitosti rabe virov.

Priporočila, s katerimi se naloga zaključuje, predstavljajo podlago za nadaljnje odločanje v zvezi z oblikovanjem ustrezne nacionalne politike za področje učinkovite rabe virov in prehoda v krožno gospodarstvo. Priporočila so namenjena snovalcem politike oziroma nacionalnih dokumentov za področje učinkovite rabe virov oziroma krožnega gospodarstva.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor, Učinkovita raba virov – Na poti k akcijskemu načrtu Slovenije

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...